Ana Sayfa
İletişim
sayfa-2
sayfa-3
sayfa-4
sayfa-5
sayfa-6
sayfa-7
sayfa-8
sayfa-9
Sayaç
sayfa-10
sayfa-11
sayfa-12
sayfa-13
sayfa-14
sayfa-15
sayfa - 16
sayfa - 17
sayfa - 18
sayfa - 19
sayfa-20
sayfa-21
sayfa-22
sayfa - 23
sayfa - 24
sayfa -25
Qariqatüru -Karikatürler
Gireye Pela Umbazu
 

sayfa-7

Dewê de mordemê beno, jü lazê xo, jü cinika xo, jü ki gaê xuyo de bor beno. Na mordem zaf pısk-sıst beno. Lazê mordemeki, mordemeki ra daha pısk, bargıra' beno.

Sarê dewe kar gurê xo, suxra xo kenê, na mordemek ve lazê xo ra qeytan karê de xo nêkenê. Wahtê hêgau ramıtene, cıte kerdene yena dewıci pêro cıta xo kenê. Na mordemek ve lacê xo ra cıte nêkenê. Dewıji yenê hêgaunê mordemeki ramenê. Z...ımıston gıra' vêreno ra, usar ki rama Xızıri rınd vorena. Verva amnoni hekin hên ke beno ra derg ke, lesa isoni ra vêreno ra. Hekin ke benê ra derg, genım ke reseno ra ver, dewuji hekınê xo çinenê, oncenê cün çarnenê, tiğe cia, sımer cia, cünê xo danê we. Hekin u genımê na mordemeki hona hêga de payra beno.
Dewuci yenê têarê, vanê: "bêrê pêro pia şime yerğatiye, hekin u genimê na mordemi bıçinime, gunao, honde hekin bınê lingu de sono, genım ki nimeto, xıravo, hora ma ramıt, çinıtene ki oncia ma rê mende." Dewuji yenê mordem ra vanê, pia sonê hêgaunê mordemi (yê her dewuji horê di-re hêgaê ho beno). Yerğat cêno hêgau ra jê meley roza nême de çinıtena hekini qedenenê. Gırzu oncenê, kenê cün cı rê çarnenê, vay danê, tiğe cia, sımer cia kenê tor, mordemek ve lazê xo Qoçi ra cün de benê. Mordemek cêreno ra lazê xo Qoçi, vano: "ero so çê maa xo ra vace, yerğat biyo vêsa', non hazır kero, yeme non weme".

Qoç vozeno sono çê, maa xo ra vano:"daê, piyê mı vake 'gaê bori sare bırrno, soji qarme kero, yerğat yeno non weno."

Cinıke sona gaê bori ana, sare bırrnenê, çerme kenê, gost kenê hurdi, koli kenê lozıne, lozıne gımena. Soji kenê adır sero gostê gay kenê soji, finê hurê, beno ra sur. Na kar xeyle waht cêno. Mordemek nia dano ke lozına xo ra duma' jê dumanê papure vejino, qısawıte (merex) keno, yeno çê. Vano: "Xatun, to yerğati rê non kerd hazır?" Cüanıke vana: " Ma ga sare bırrna, kerd soji qarme, hazıro, yerğati ra vazê bero." Mordemek sas beno, vano "senê gao, senê soji qarmeo?" Cüanıke vana: "hal-mezal nia, nia..." Mordemek verê lozıne de beno, Qoç ki çêver de payra vıneto, desto jü esto kaleka xo, desto bin ki ozno ro kasa çêveri, gos dano. Mordemek pıngılê adır cêno kuno ve Qoç ra, cı nêgıneno. Qoç pıngıle ceno beno tever sono cün. Yerğati ra vano: "piyê mı vake tiğe ve sımer ra têhorte kerê, eve na pıngıley adır cıkerê bıvêsnê, rew bêrê nu' hazıro, nonê xo borê." Yerğat tiğe ve sımer ra kenê têhorte, adır kenê ver, vêsnenê. Ae de mordemek çêver ra beno tever ke çı bıvino! Cün de kıle vejiya ro osme'. Voz dano, sono cün ke hekın pêro vêso. Qoçi ra mılqi keno, Qoç remeno sono.

Qoç sono, rastê osterê yeno. Niseno ro osteri rameno, sono rastê bostanê yeno. Oster ra yeno war, sop ra jü tersonek (mordemekê verê bostani) vırazeno, nano ro oster, oster verva bostan keno ra rast. Oster sono, kuno bostan. Qoç ki oster dıma oncino sono. Wairê bostani dota osteri saneno xir u berxu ver tersoneke sere osteri tıro keno war. Qoç vozeno yeno leyê wairê bostani perrneno ra ser vano: "Tu piyê mı kıst!" Wairê bostani vano: "mı xatırê Haq u Xızıri sane, mı çı zona ke piyê tüyo! Qarsê mı mebe, na bostan ra xo rê çı wazena bicê so."
Qoç bostanê mordemeki ra qawun, qarpuji, xiari lolik (fırıng), isot lovigi, kundıri cêno, oster bar keno, cêno sono. Bar beno suke de roseno, peru keno cêvê xo, sono.

Rastê dewê yeno. A dewe de ki moro de gırs koto lulê heni. Sarê dewe ra kam ke seveta awe sono hêni, dano pede, kıseno. Qoç xevere cêno. Dewızu ra vano: "ez na mori kısen!" Sımşêr cêno, sono serê hêni de vındeno. Mor çütır ke lulê hêni ra sarê xo vezeno, Qoç sımşêr dano vıle ro, vıle çelkeno. Sarê dewe zaf benê sa. Pasaê suke Qoç ano leê xo, halete çêna xo dano Qoç, çewres roz u çewres sewi veyve keno. Zerrn u şêmu dano Qoç.
Qoç çi-miyê xo bar keno, çêna pasay ki cêno, beno ra rast sono.

Qoç sono peyê hawt kou de qonaxê vırazeno, tede lınge erzeno lınge ser, çêfê xo de nia dano. Xeyle waht werte ra vêreno ra. hawt bezırgani nejdiyê qonaxi ra vêrenê ra, qonaxi vinenê, vanê: "na qonax de meyman vime." Sonê qonax çê Qoçi. Qoç çêver de verva cı yeno, bezırganu beno zerre. Qatıru ki beno axure de bar nano ru gire dano. Ciniya Qoçi bezırganu rê werd ana, werdê xo wenê, hata sewelete xecelinê. Wahtê rakotene yeno. Qoç oda meymanu de hawt cılu têververde keno ra, venga bezırganu dano, beno oda, cı ra vano: "Bıraenê, cılê mı neweê, nêvo sıma cılunê mıde riye ya ki ci (gı) bıkerê". Bezırgani vanê: "Ma thoa domanime, ça cılunê to

bıxerrepnime!?" Bezırgan kunê cılu, kunê ra. Sewelete de Qoç urzeno ra keska pozeno. Keno serdın, beno oda meymanu. Yê her bezırgani kundezê keska keno ro. Cêreno ra, sono kuno ra. Verva soderi bezırganu ra jüyê beno hayıg. Nia dano ke riyê verda xo u cıle. Leê xo de kuno bezırganê bini de, vano: "bıra urze mı riyê verda xo!" Uyo bin vano: " Wuyyy, mı ki riyê verda xo!" Pêro urzenê ra, kıncunê xo cênê, dızdiya qaturu, qav-qacax ca verdanê, remenê sonê. Tenê ke çê ra benê düri, Qoç dıme ra zırçeno, Vano: "Weey, ero sıma cılunê mı de riye kerda? Sıma meşêrê ke ez sıma bıkışine!" Qoç qaturu ve qav-qacaxu roseno.

Serru ra têpia qonax de hedıria Qoçi nina, savrê xo beno teng. Qoç çê ca verdano, terkneno sono. Zaf sono, senık ke sono, rastê dewê yeno.

Dewızu ra vano :"Ez zaf feqırıne, se viyo tenê non mıdê!" Dewıji non, cıl, ca danê Qoçi. Qoç çêfê xo dero. Dewıji nia danê ke hetê ra ki çi-miyê Dewızu tıreno. Rozê nia, dı roji nia, Dewıji endi savr nêkenê. Dorme ro bonê Qoçi cênê. Qoç çêver kılıt keno, pençeru keno tomer. Dewıji sonê lozıne ro ciyê xo kenê. Qoç na ci cêno, keno husk. Nano ro qatıre, beno rast, sono. Qoç sono rastê dalıke u hêni yeno. Qefeliao, bınê jü viale de oroşino ra. Qatıre ki ho ra düri gire dano ke boe mêro. Qoç şiya viale de sono hewn ra. Xeylê têpia bezırganê dota yeno, hetê Hindistani ra yeno, barê xo ipege Hindiyo. Yeno leê Qoçi, qatıre leê xo de gire dano. Qoçi ra vano: "Bıra, to ça honde qatıra xo, xo ra düri gire da?" Qoç vano: "Barê mı zaf qumaso, kuraso de hewlo, boa xo vindi mebo, coka." Hurdemêna dalıke de, bınê viale de sonê hewn ra. Bezırgan gıra' urzeno ra, barê xo ve barê qoçi ra vurneno, cêno, sono. Qoç bınê çımu ra nia dano. Bezırgan ke çım ra beno vindi, Qoç qumasê Hindi beno, roseno.

Oncia kuno ra rau. Kou ser de sono, rastê koê yeno. U ko de ki hire dêvi benê. Qoç sono çê dêvu. Nonê dêvu weno, awa dêvu sımeno. Sono peê ondal de xo dano we. Sonde dêvi yenê çê ke çı bıvinê, ne awe esta, ne ki non. Dêvi zumini ra vanê : "Çê vêsaene, ma honde kou ra cêreme, xaraz cême, ison weme, nu mordemek çıxa çhêro ke zerri keno, none ma weno! "Dêvî Qoç ra tersenê. Qoç ke fam keno, peyê ondal ra vejino. Roza bine soder. Dêvi, Qoçi ra vanê: "Bıra, ma tek u tek eve dore some dere ra eve meske awe ame, ewro sıra to dera, su dere ra awe bia!"
Qoç meske cêno sono derê awe. Meske keno pırrê awe, bese nêkeno hawe fiyo. oncia awa meske keno thol, uskore awe keno meske, meske puf keno, cêno ano verê qomê dêvu. Meske nano ro vano : "Oooxx çıxa qefeline!" Qoç meske keno xo ser de, uskirê awe sımeno. Hewa keno thol. Dêvi tersu ver miji verdanê xo. Zumini ra vanê: "Çê vêsaene, ma se keme bıkeme na mordem ra bıxeleşime!" Hortê ho de vanê: "sonde cılê Qoçi tevera keme ra, sewe lete de cıl saneme phizu ver, Qoçi kıseme; zewna ma destê ney ra nêxeleşime."

Cılê Qoçi tevera kenê ra, Qoç sono kuno ra. Sewe letera avê Qoç cıl ra vejino, hurêndia xo de loğe keno cıl. Sono, zewna ca de kuno ra. Hire dêvi sonê tever, cıl sanenê phizu ver hên ke cıl hencnenê.

Soder sonê tever ke Qoç hawo cıl de rakoteo. Dêvi vanê :"Bıra to emso rehet kota ra?" Qoç vano :"Bıraenê, cılunê sıma de zaf aspız, keki, riski, estê. Esmo ez werdıne!"

Dêvi zumini ra vanê : "Çê vêsaene, ma cıl honde phiz kerd, oncia ki bese nêkerd ke bıkışime!"
Dêvi, her çiyê xo ca verdanê, remenê. Qoç mal u milkê dêvu cêno, sono reseno mırodê xo.


--------------------------------------------
TÜRKÇE☞☞☞☞☞ZAZACA
Abla☞ Way
Abi☞ Bra
Acı☞ Tal
Aç☞ Veyşon ...
Adam☞ Merdım
Adın nedir ?☞ Numeytı çına ? ?
Ağaç☞ Dar
Ağır☞ Kıron
Ağız☞ Fek
Ağrı☞ Dej
Akşam☞ Şond
Amca ☞ Dad
Amca kızı ☞ Dad keyna
Amca oğlu☞ Dayza
Anlamak☞ Fehm
Anlamamak☞➡ Korfehm
Anne☞➡ Daye
Arka ☞➡Pey
Arkadaki☞➡ Peyek
Arı ☞➡ Hink
Armut☞➡ Murey
At ☞➡Astor
Ateş☞➡ Adır
Ay ☞➡Aşm
Ayı☞➡ Heeş
Ayak☞➡ Lıng
Ayakkabı ☞➡Lastik
Ayran ☞➡ Dö
Az☞➡ Tony
Baba☞➡ Bavo
Bal☞➡ İymen
Balta☞➡ Teurziyn
Baş ☞➡Sare
Bel ☞➡ Mione
Ben ☞➡Ez
Ben açım ☞➡ Ez weyşuna
Ben doydum ☞➡ Ez bıyo mırd
Ben gidiyorum☞➡ Eza aşın
Ben Hasan'ın oğluyum☞➡ Ez lace Hesana
Ben iyiyim ☞➡Ez weşşa
Benim adım Halil☞➡ Numeymı Halil
Beyaz ☞➡ Sıpye
Beyin ☞➡Mezg
Bıyık ☞➡ Zımbeyl
Biber ☞➡ İsot
Bizim ev☞➡ Bon ma
Boş söz ☞➡Kalveng
Bugün☞➡ Öyr
Bu ne kadar güzel ?☞➡ Inı çend rınd
Buğday☞➡ Ğelle
Buz☞➡ Cemed
Burun Zinc☞➡Pırnık
Buzağı ☞➡ Golik
Ceviz☞➡ Goz
Çeşme ☞➡Yenı
Çiçek ☞➡ Vıll
Çocuk ☞➡ Kij
Çok☞➡ Zaf
Çok güzel olmuş☞➡ Zaf rınd biyo
Çorap☞➡ Puç
Çorba☞➡ Çorba
Çökelek ☞➡ Torak
Dağ☞➡ Ko
Dakika☞➡ Deka
Dal☞➡ Gıl
Dayı ☞➡ Ğal
Dede☞➡ Pirik
Deli ☞➡ Deli
Dil ☞➡ Zon
Diş☞➡ Dındon
Dolu ☞➡ Pır
Dolu (yağış) ☞➡ Teerg
Domates☞➡ Balcon
Dudak ☞➡ Lev
Dut ☞➡ Tü
Düğün☞➡ Veyve
Dükkan ☞➡Dukon
Dün ☞➡Vizery
Ekmek☞➡ Nun
El☞➡ Dest
Elma ☞➡Say
Elazığ☞➡ Ğarpet
Erik ☞➡ Alunç
Erkek☞➡ Lacek
Eşek☞➡ Herr
Et☞➡ Goyşt
Ev Bon☞➡Kiye
Eve gidelim ☞➡ Maşer kiye
Eve kaçta geleceksin ?☞➡ Tı saat çındıt yin kiye?
Fare ☞➡ Merre
Gelmek ☞➡Bi
Geniş Hera
Gitmek☞➡ Şü
Gökyüzü ☞➡Asmeyn
Gömlek☞➡ Paç
Göz ☞➡Çım
Gün☞➡ Rec
Güneş ☞➡ Tınc
Güzel☞➡ Rınd
Hafif☞➡ Şenık
Hala ☞➡Bibi
Hırsız ☞➡ Dızt
Hoca☞➡ Malla
Horoz ☞➡ Diyk
Hoşbulduk☞➡ Heyrumey sulomed
Hoşgeldiniz ☞➡ Şıma heyrumey
İğne ☞➡Derzin
İkindi ☞➡ Yere
İnek ☞➡Monka
İp☞➡ La
İnce söz☞➡ Kal tenik
İyimisin?☞➡ Tı weş?
Kabak☞➡ Kuy
Kadın☞➡ Cinek
Kalk☞➡ Vorz
Kapı ☞➡Per
Kar☞➡ Voyri
Karın ☞➡ Zer
Kaşık☞➡ Queçık
Kayınpeder ☞➡ Wıstöre
Kayısı ☞➡ Mişmiş
Kaymak ☞➡ Helim
Kaynana ☞➡ Wısturü
Keçi ☞➡Bıız
Kedi ☞➡ Pising
Keklik ☞➡ Zarrec
Kepçe☞➡ Kundeyz
Keynek☞➡ Kız
Kırmızı☞➡ Sür
Kısa ☞➡ Kılm
Kız☞➡Keynek
Kolon☞➡ Pırd
Koyun ☞➡Meşna
Köpek ☞➡ Kutık
Kulak ☞➡ Gueş
Kurt ☞➡ Cınavır
Kuru fasulye☞➡ Fasley
Kuzu ☞➡ Fara
Kürek☞➡ Hiven
Mısır ☞➡ Lazıt
Millet☞➡ Mılet
Nasılsın?☞➡ Sekın?
Nasılsın iyimisin ?☞➡ Sekın weş?
Nasılsınız (bayanlar için) ?☞➡ Sinina?
Nasılsınız (erkekler için) ?☞➡ Sinin ?
Ne yapıyorsunuz ?☞➡ Sekena ?
Ne ☞➡ Çı
Nine☞➡ Deyk
Nohut☞➡ Nıhey
Odun☞➡ İzim
Okul☞➡ Mektep
Ot ☞➡ Vaş
Otur☞➡ Ruş
Öğlen☞➡ Tıştare
Öğretmen☞➡ Öğretmen
Öküz☞➡ Ga
Ön☞➡ Ver
Pantolon☞➡ Pontöyr
Para ☞➡ Perey
Parmak☞➡ Kiyş
Patlıcan☞➡ Balconsey
Pekmez☞➡ Rıb
Polis ☞➡ Pılos
Rey☞➡ Rey
Renk veren☞➡Rengda
Rüya☞➡ Hon
Saat kaç ? ☞➡Saatı çenda?
Sabah ☞➡ Sersıbay
Sağ ☞➡Reyş
Saç ☞➡ Gıjık
Sakkal☞➡ Erdiş
Salon☞➡ Ayvon
Sarmısak ☞➡ Sir
Semiz otu ☞➡ Parpar
Sen☞➡ Tı
Sen bunu nereden aldın ? ☞➡Tu ını çıdara kırot
Sen gidiyor musun? ☞➡ Tı ha şınna
Sen kimin oğlusun ?☞➡ Tı lac kumey
Seni seviyorum ?☞➡ Tura hesken
Ses☞➡ Veng
Sessiz☞➡ Bıveng
Sevmek☞➡ Hesken
Sıcak☞➡ Germın
Sıtma☞➡ Tov
Sıtma olmuş ☞➡Tovgırot
Sinek☞➡ Meyes
Sincap ☞➡ Sımbore
Soğan ☞➡ Piyonz
Soğuk ☞➡Serdo
Sol☞➡ Çep
Söylemek☞➡ Vac
Su ☞➡Ouk
Surat ☞➡ Ri
Susuz ☞➡Teyşon
Süt ☞➡ Şıt
Şalvar ☞➡ Şalvar
Tabak ☞➡Tabak
Tarhana ☞➡ Keşk
Tarla ☞➡Heyka
Taş ☞➡Kerra
Tavşan ☞➡ Arbiyeş
Tay☞➡ Cone
Tavuk ☞➡ Kerk
Teyze☞➡ Ğale
Teyzı kızı☞➡ Ğale keyna
Tırnak ☞➡ Nengu
Tilki☞➡ Lu
Tohum☞➡ Bezre
Tok ☞➡Mırd
Toprak ☞➡Herr
Tüfek☞➡ Tıfınk
Uçak☞➡ Teyare
Un ☞➡Ard
Uzun ☞➡ Derk
Üzüm ☞➡ Engur
Vardır ☞➡ Esto
Vatan ☞➡Vetan
Yağ ☞➡ Ruon
Yağmur ☞➡ Varon
Yanak ☞➡ Alışk
Yaprak ☞➡Pelg
Yarın ☞➡Sıbay
Yastık ☞➡Balişna
Yayla☞➡ Vare
Yemek☞➡ Yemek
Yemek yer misiniz ?☞➡ Bi yemek bu?
Yer ☞➡Erd
Yıl☞➡ Ser
Yılan☞➡ Mar
Yıldız ☞➡ Astarey
Yoğurt☞➡ Mast
Yoktur☞➡ Çinna
Yol ☞➡ Rar
Yonca☞➡ Arbut
Yorgan☞➡ Leheyf
Yumurta ☞➡ Haak
Yüz-Surat☞➡ Rı

http://www.palubeyhan.com/?Syf=26&Syz=62922


---------------------------------------------------------------------------------
Tûşkö ma xur vejena

Miyesuna remena

Pö warî yo dar qalun...

Şina mûnd mexel bena

Zaf bû gêrm hun tûşk yenu

Nöweşa hal yö çînu

Feqîr xur şina huna

Hunöku weş vînena

Yo hêş mûn gêmra yenu

Nata weta unênu

Tûşka wet yo caw hol est

Hêş xur uca qöldenu

Pêstö hêş bêzu sawu

Xöllök cêhdi görawu

Rehat rehat xur qölden

Lingun xu kênu rawo

Arsenu rêhat benu

Hun yi yen xur rakênu

Hun xud yo engmidar da

Öngmi vejen ho wenu

Yo di şun öngmî wenu

Şîrun zeri vöşenu

Mîyös bê rehat könî

Xu têşun fetilnenu

Hun hêşök xöllök weşu

Öngmîn yi zaf keleşû

Keyf hêşök hol umo ca

Nêzun ho hun vînenu

Tûşkö ma aya bena

Darmalö xu unêna

Nêzuna hêş ho uca

Yo veng pîta pişkena

Hêş hunid öngmîn wenu

Keyf hêş umo wîyenu

Şunö öngmîn ben xu fek

Vengö ko êzîm yenu

Pişkîra aya benu

Unên ho hun vînenu

Nê öngmîn öngmîdara

Keyf hêşök ma xerpênu

Pişk pê dima pişkêna

Hêş tersen car örzenu

Sari nun lingun xu ser

Çahar lînga vazdenu

Xöllök zamu vazdenu

Höt pö xa nö unênu

Çirey ehndök nö terso

Rêxöka pîs erzenu

Hêş rasen vör yo derî

Vun ez vindîr aw börî

Awö derî serdina

Aqil una hêş sari

Hêywun mira tersönî

În kö mira persönî

Un çitaw ez tersnawa

Ez pöd agör în vînî

Rêç rêçö xura yenu

Xöllök terso hilkênu

Cawug kotiw yen uca

Mûn birîd tûşk vînenu

Vun tûşkö ez tû weni

Ti senî mi tersnena

Ez nîyar în qiluna

Ti senî îna kêna

Tûşk vuna hêşek bira

Hayö mi çîna tûra

Hêd mi kot ez tû bi törsn

Mi êfik ez feqîra

Bölka ti xur heqlîya

Mîr şeref dehwasîya

Dö bêr bon höt pö mira

İna rêxö yarî nîya

Hûseyîn aziz

Çolîg 2008

http://www.bingolhaberler.com/hêso---tûsk-makale,97.html


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mebermı mebermı mayamın tı mebermı
Barı to grano mayamın tı mebermı
Kıyedı nan çınyo keçi weyşano mebermı
Destı to çiyı nino mayamın tı mebermı
...
Kes nino key ma kesıma çınyo mayamın
Zerrey to weşeno ez zana mebermı mayamın
Kes nı perseno nı wanı şıma sekenı
Nıwanı şıma çı venı çı şımenı mayamın

Piyımı çınyo kes nı şermayeno mara mayamın
Ez verdiya destımıra kar nino mayamın
Tı nıveşı çımıto nı wineno mayamın
Ez bermena tı mıbermı mayamın ah mayamın.
-----------------------------------------


A B C Ç D E Ê F G Ğ H I İ J K L M N O P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

http://www.zazaki.de/zazakide/qesebendkoyo/qesebendkoyo.htm

----------------------------------------------------------
Kûtîk - erkek köpek

De'l - dişi köpek

Verg - kurt...

De'lverg - dişi kurt

Psing - kedi

Şêr - aslan

Lû - tilki

Çeqel - çakal

'Heş - ayı

Kerg - tavuk

Dîk - horoz

Îre , Tertîl - tırtıl

Perperîk- kelebek

Pîrîk - örümcek

'Hac'hacîk - kırlangıç

'Teyr - kuş

Mirîçîk - serçe

Hîng - arı ( genel ad )

Zerqeq - bal arısı

Çaring - Büyük arı

Kûnd - baykuş

Mûm - baykuş

Şaxin - şahin

Qertal - kartal

Deluce - Atmaca

Kija - Karga

Bewran - güvercin

Leyleg - leylek

Kîrîng - devekuşu

Mêrşe - sivrisinek

Mês - sinek

Şewşewîk - yarasa

Zarej - keklik

Qotan - Kumru

Darqopiq - ağaçkakan

Wîtîq - bıldırcın

Bîlbîl - bülbül

Mar - yılan

Qûrqûrîk - solucan

Tirmar - ok yılanı

Şeytanok - ssalyangoz

Malmalok - kertenkele

Qumqumok - bukelemun

Kûze - küçük kirpi

Dîjê - kirpi

Qîndîk - küçük bir cins kirpi

Kûrbeş - sansar

Sûmore - sincap

Mûş - kunduz

Harmuşk - köstebek

'Lûr - sıçan

Merre - fare

Arwêş - tavşan

Mişk - böcek

Kerm - tahta kurusu

Lolîk - bağırsak kurdu

Melê - çekirge

Hotê - bir çekirge cinsi

Kek - pire

Espîj - bit , sirke

Masê - balık

Marmasê - yılanbalığı

Kessa - kaplumbağa

Qerêncêlê - kurbağa

Kerkînc - yengeç

Demaşkûl - akrep

Estor - dişi at

Bergir - erkek at

Her - eşek

Kîrî - sıpa

Kospez - geyik

Bîzê - keçi

Kahr - dişi keçi ( 1-2 yaş arası )

Teşk , Tûşk - 2 yaş üstü erkek keçi

Bolî - keçi sürüsü

Kawr - koyun

Beran - koç

Mey - kuzulamış koyun

Şîşêk - kuzulamamış koyun

Beçan - 2 yaş üstü koyun

Pêz - koyun sürüsü

Xoz - domuz

Ga - öküz

Manga - inek

Boğe - boğa

Golîk - buzağı

Huli - Hindi

Nalêk - doğurmamış inek yavrusu

Wistra - Erkek sığır yavrusu

Naxîr - sığır sürüsü

moz - arı

diksılêman - ?

mojla - karınca

Ciq - karakuş

malmalok - kertenkele

kımkımok - kertenkele

mırxık - küçük karınca

merre - fare

kavır - kuzu

beq - kurbağa

Qıjni - kene

zuli - solucan

kulli - çekirge

cirdon - sıçan/buyuk fare

kelmês - sivrisinek

http://www.siverekgenclik.net/zazaki/9550-zazakiya-verarojdk-namey-heywanan-naxoran-.html
Mehr anzeigen

----------------------------------------------
TRT6 gerek TRT‘de Kürtçe yayına başlanacağının ilan edilmesi sürecinde gerekse 1 Ocak 2009 itibarı ile resmen başlayan yayınları itibarı ile ve basında yansıtıldığı haliyle bir Kürt Kanalı durumundadır. Ayrıca bu kanalın TEST yayınlarında bile insanlardan görüş alırken TRT6-Kürtçe / Kürt TV hakkında görüş sorulmuştur.

Başta TRT’de anadilde yayın yapılacak denilirken Çok Dilli kanal diye lanse ed...ilmesine rağmen zamanla bu kanal tamamen bir Kürt kanalı haline dönüşmüştür süreç içinde. Ve Kamuoyunda kabul gören kanaat de TRT6 (şeş)in bir Kürt Kanalı olduğudur. Ve Kürtler de bu kanalı tamamen kendilerine sahiplenmiş görünmektedirler. Bu Kürtçe yayın açısından olumlu olmasına rağmen gelinen aşamada biz Zazalar için artık Zazaca yayınların yapılacağı bir kanal olmaktan da uzaktır. Üstelik basında da zazaca da yayın yapılacak denilirken hemen hemen bütün basın yayın organlarında Kürtçenin Kurmanci lehçesinin yanısıra Zazaca ve Sorani lehçelerinde de yayın yapılacak deniliyordu. Bu yaklaşım zaten başlı başına sakat bir yaklaşım olmasına karşın bu güne kadar hiç bir şekilde Zazaca yayın yapılmamıştır. Zaten biz de Kürtçe‘nin lehçesi olarak yapılacak bir yayını istemiyoruz.

Bu açılardan toptan bakıp değerlendirme yapıldığında daha önceleri Haftada Yarım Saat olarak Kültürel Zenginliklerimiz Programında yapılan Zazaca yayın bile bu aşamadaki bir Zazaca yayından çok çok ileride bir adımdır. Çünkü o yayınlarda Zazalar Kürtlerden ve diğer Anadolu halklarından farklı kabul edilip Zazaca yayın yapılması imkânı vardı. Bizce yapılması gereken bu aşamada Zazalar açısından TRT6 de değil de yine TRT‘nin başka bir kanalında örneğin bir süredir uydu üzerinde Yakında Anadolunun Tüm Renkleri bu Ekranda sloğanı ile TEST EKRANI bulunan TRT Anadolu gibi bir kanaldan Kürtçe dışında Zazaca, Lazca, Arapça, Çerkesce gibi diğer dillerden yayınların devam etmesidir.

Biz Zazalar Kürt değiliz ve bir Kürt Kanalında da yayın yapılmasını istemiyoruz bizler için.

Zazaca yayın yapılacaksa ki en doğal hakkımızdır bu. Ve mutlaka Zazaca yayın yapılmalıdır da.
O halde ya başka bir TRT kanalından (örreğin TRT Anadolu gibi) ya da TRT6 gibi bir kanalın da Zazalara tahsis edilerek Zazaca yayın yapılabilmesi imkânı sunulmasıdır. Bize göre doğru olan da budur. Çünkü araştırmalarda da ortaya çıkmıştır ki bu gün nüfüs itibarı ile Türkiye‘de / Anadolu‘da 1. Sırada Türk Nüfusu, 2. sırada Kürt nüfusu ve 3. Sırada da Zazaların nüfusu vardır(4-6 Milyon; Kaynak: İnternet- Zazalar konusundaki araştırmalar / Başta Türkçe Wikipedia / Zazaca Wikipedia ve değişik dillerdeki Zazalar hakkındaki araştırmalar)... Zazalardan sonra da diğer etnik grupların nüfusların yoğunlukları devam etmektedir.

Yeri gelmişken Zazaları Kürt gören ya da başka bir şey görenlere bir Uluslararası Kaynağın Site adresini aydınlatıcı olması açısından vermek isterim;
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=diq

Bu Zazalar/Dimililerle ilgili madde ayrıntılar bu linkten incelenebilir.

Diğer bir uluslararası kaynak da Kürtlerle ilgili

http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kmr

Burada da Kürtler konusunda ayrıntılı bilgiler uluslararası kaynaktan incelenebilir.

Her iki Etnoloji konusundaki uluslararası link incelendiğinde Zazalar ve Kürtlerin Hint-Avrupa Dil Ailesi içinde İrani bir etnik gruplar ve diller olması dışında hiç bir ortaklık ve benzerliklerinin olmadığı da görülecektir.

Şimdi konumuza yani Zazaca yayın konusuna dönelim.

Ve bu noktada da ilginçtir ki yakında yayına başlanacağı söylenen Lazca, Farsça ve Arapça yayın için söyleceklerimiz ise, Türkiye‘de yukarıda da bahsettiğimiz gibi Zazaların nüfusu Türklerden sonra Anadolu‘da 3. sıradadır. Ve yayın yapılacağı söylenen Laz, Arap ve Fars‘ların nüfusu Zazalara göre kat kat daha azdır. Bu demek değildir O diller önemsizdir yayın yapılmasına gerek yoktur. Aksine tek bir kişi bile farklı ise dili ve kültürü ile değerlidir ve bu Farklılık Dünyanın ve Ülkemizin bir Zenginliğidir.

Nasıl ki Dünya ve tabiat varlıklarının korunması için dünyada her türlü önlem alınıyorsa. İnsanların dilleri ve kültürleri de korunmalı ve yaşatılmalıdır. Nasıl ki nesli tükenmek üzere olan Kelaynak Kuşları bir dönem korumaya alındı, nasıl ki Karetta Karetta kaplumbağaları korumaya alındı, nasıl ki Fok balıkları bu gün dünya da nesli tükenmek üzere olan ve koruma altın alınmış ve avlanması yasak tabiat varlıkları arasında ise diller ve kültürler de koruma altına alınmalıdır ve yaşatılmalıdır.

Bu gün Zazaların kültürü ve dili yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Zazaların medyası yok denecek kadar azdır, Zazaların basın yayını hemen hemen yoktur, düzenli yayın yapan, periyodik aralıklarla yayın yapan bir dergisi bile yoktur. Bütün bunların en temel sebebi maddi imkânsızlıklardır ve bu yoklukların sonucu olarak da Zaza Aydınları ve Sanatçıları seslerini de yeteri kadar zazalara ve dünyaya ulaştıramamaktadırlar…
Ama gelinen noktada yine de korunma ve yaşatılma şansı vardır. Az da olsa, öz de olsa bu gün zaza aydınları vardır yazan, çizen ve zazaca müzik yapan, zazaca film yapan sanatçılarımız da mevcuttur. Zaza kökenli Zaza bilim adamları ve Zazalara ilgi duyan yerli ve yabancı bilim adamları da mevcut olup ve yenileri de yetişmektedir.
Farklı bir dil demek, halk demektir. Bir halkın dilinin yaşaması demek, o halkın yaşaması demektir.
Dünya ve tabiat varlıklarını korumayı ve yaşatmayı sevenler dil ve kültürler konusunda da aynı dereceden fazlası ile hassas olmalıdırlar.

Derler ki "Kendine Yapılmasını İstemediğini Sen de Başkasına Yapmayacaksın" ya da "İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır"

Bu gün Türkçe bile İngilizce dahil diğer yabancı diller karşısında yozlaşma ile karşı karşıyadır. Türkçede bile kullanılan sözcüklerin çoğu ya İngilizce ya da başka bir dildir. Mesela Cep Shop (Cep Telefonu Satış Mağazası), Mega Market (Büyük Alışveriş Merkezi)… gibi yüzlerce örnek verilebilir.
En azından yaygın kullanılan bir dildir.
Kürtçe ise uydu üzerindeki 10‘un üzerindeki TV ve 30‘un üzerindeki radyo yayınları ile yayın çizgileri itibarı ile eleştirilir ama ve önemli bir kısmının yayın politikasını zaten tasvip etmiyoruz ama bir dil ve kültürün yaşatılması açısından hayli ilerleme kaydetmiştir.

Zazalar açısından ise maalesef durum iç açıcı bir durumda değildir. 4-6 milyon nüfusu olan bir halkın henüz bir TV yayını bile yok, internet yayınlarını saymazsak. Radyo yayınları da Radyo Zaza‘nın internet yayını dışında zaten yok.

Ekonomik olarak zaten zazalar kendileri bu yayınları yapacak güçte değil. O halde tek seçenek kalıyor, hâlihazırda Türkiye’deki demokratik açılımlarla başlayan TV yayınlarının TRT‘den Zazaca yayın olarak da devam etmesidir.

Bu konu üzerinde iyi düşünüp kafa yormak gerekiyor.
Dünya üzerinde bir tabiat varlığı daha yok olmasın, dünyanın renklerinden bir daha solmasın. En güzel bahçe mümkün olduğu kadar çok çiçeğin değişik renk ve kokuları ile ahenk/uyum içinde bir arada bulunduğu bahçedir. Tek renkli bir bahçe, çiçek bahçesi bile olsa pek fazla tad ve haz vermez ama farklı renklerin ve kokuların bir arada bulunduğu bir bahçe cennet bahçelerinden bir bahçe gibidir.

Renklerin ve güzel kokuların uyum içinde yaşadığı bir dünya dileği ile...

Zazalar dilleri ve kültürleri ile yok olmasın. Dünyanın renklerinden ve tadlarından biri daha solmasın

Gerçek anlamda bir Zazaca yayın için artık bir şeyler yapma zamanıdır, Zaza aydınlarının geç olmadan bir araya gelip Zazaca yayın konusunda projeler üretip, hayata geçirme zamanıdır.

Herkese sevgi ve saygılar…


-----------------------------------------------------------
Ez newe kewtıbiya temendê jondes-dıwêsi. Demseran ra demê amnani bı. Rojê piyê mı xeylê sınıxın bı u xori xori fıkırıyayê. Labırê seni kerdê seni nêkerdê nêşayê meselan cêra veco u zelal kero. Tay merdımê cı dewı dı mendibi, taynan barkerd bı u şibi cana dewan u taydê cı zi ameybi Sêwregı dı ca bibi. Ey u dedê mın ê Wüsıbiya zi ameybi dewda Anazoy dı ca bibi. Raşteya cı heme cêser kewti bi u hergı... jew hetêna şibı. Nay ra, nê meselan ra, ca verdenda mal u mülkdê xo ra, herda xo ya bawkalan ra abıryabı. Qandê coy meseley, wertaxey cıtı kerdenı u dewda xo dı nêbiyayeney zordê ey şiyê. O tım mısabı serbestey, kar u barê xo yê xo kerdenı. O merdımê mıl ronayenı u Axleran rê wertaxey cıtı kerdenı nêbı. Çend Senator Hesen Orali vatbı kı, vanê tı xo rê ca bıgırweyê u çiyo kı tı werzanenê mı dı bara nêkerê. Tı heme çi dı serbestê u qandê coy zi wekileya xo ya dewda Anazoy dêbi pêrdê mı. Labırê fına zi piyê mı nêşayê u tehamül nêkerdê kı, a dewı dı bımano u cıtêrey bıkero. Labırê ma mecburbi kı a dewı dı cabê u a dewı dı bımanê. Çımkı ma u dışmenandê xo ya ma zey vergan geyrayê pê. Ma kotidı pê bıdıyayê u raştê pê biyameyê, ma firqê pê berdê, bileta pê bırnayê u ma kê bışayê ma o bin werdê. Ê semedi ra ma terkê dewda xo kerd bı u ma ameybi dewda Anazoy. Sebrê pêrdê mı niyameyê u rocê cı nêravêrdê. Qandê coy tım sınıxın u hêrsın bı. Rojê bostandê ma miyan ra ameyê, ray kışta raştê tay kırdasandê dewıjandê dewda anazoy amebı. Sılamı dêbi inan u ravêrd bı. Hendê des-dıwês metroyan cı ra kewtbı duri nêkewt bı, inan bı kırdasiya xo miyan dı vatbı: "Hele nê Dımılidê qatilıni ra bewnirê. O kışta Sêwregı ra ameyo dewa ma işqal kerda. Ma dewı dı hirıs-çewres keyeyo, mayê nêwetanê nê dı keyan ser u heqdê inan ra ninê. Piyê mı seni aşnaweno, ageyreno xo pey u hêrış keno ninan ser u vano: "Hele nê bınamusan ra bewnirê, ez cı vera ravêrda mı sılamı dê cı, sılama mı gırotı u kesi nêvetard çiyê vajo. Seni kı ez cı ra kewta duri hıma mı peydı dest bı qeybet u peydı qısekerdenı kerd zey cıniyana. La oxılêno, şıma camêrdiyê bêrê mı vero vınderê u ê qısan bıkerê. (Piyê mı hebê kırdasi zanayê) Wexto kı wıni vano u vera inan şıno, ê panc hemey danê remro. Piyê mı inan ra dı merdımanê cı tepşeno u mırdiya xo dano pıro u cı rê wına vano: "La oxılêno, xo ra veri ra derd u belay ma ma rê beso, şıma zi wazenê ma rê belay seribê. Şırê bewnirê kar u bardê xo ra. Hesen Axay bı zora dewa şıma şıma ra gırota u merdımê şıma kerdê teber şıma zey cıniyana nêwetanê hesê xo bıkerê, ewro şıma mı rê bi camêrdi u ê dı merdıman çıwey keno. Labırê inan ra jew zi nêwetano destê xo hewado u sileyê pêrdê mın ro do. Ê hirê merdımê bini zi duri ra wınênê ê merdımandê xo ra u nêwetanê birê armeteya cı bıkerê u paştiya cı bıgirê. Piyê mı bı pırodayena nêşeno hersê xo bışıkno, dabança xo xwı vera anceno u keno kı seredê ê wırnan dı veng kero u inan bıkışo. O fek dı qay estose raştê kışta ci ya rındı yeno, yan zi Xızıro Xoca xo resneno cı, lıngı aştenı ra fek vıradano u vano: "Şırê, Ella belay şıma bıdo. Xo ra verira ê ma tayno, sero zi şıma kenê ma qatılê xo kerê. Axıri bê zerar dayenı inan vıradano. Bı o hêrsa yeno keye. Ame keye kı mın u bırardê xo yê Evdılqadıriya ma dayo pêro. Ney hıma qayışê xo xü xo vera ant u ramıt ma ser u day ma ro. O fek dı maya mı damış nêbi u xo eşt ma ser kı, piyê mı nêdo ma ro. Yanê xo na ma vera kı derbê cıyê qayışi ma ro nêgünê, ay ro günê. Na zuwerı sera dıha zi hêrs bı u nofın bı ê qayışdê destê xo ya çend qayışi day marda mın ro. No fın ma werışti u şimı ma xo eşt marda xo ser kı marda ma ro nêdo. Qay piyê mı wınya nêbeno. Fınê ra qija marda mı ser dı u va: "Nê qeçi to wına mısnay kı, tım pêrodê yan zi qeçandê enbıryanan ro dê kı, ê zi tım ma rê vajê nê qatıliyê u ma rê cephe bıgirê kı, ma na dewı ra zi barkerê u şırê Sêwregı. Qandê coy tiya wıni kena. Ma tı nêzana ma şırê Sêwregı ma do çı kar bıkerê, yan zi xo seni bıpawê. Tı zana ez nêşena xo rona u şıra emeleyinı yan zi hemalinı bıkera. Sêwregı dı ma do ya veyşaney ra bımırê, yan zi dışmenido ma bıkışê. Heme çiyo to seri bın ra vıjêno, werzı şori boxça xo hadre kı, ez to bergiri serna u bırışa key pêran. Halbuki maya ma zey melaykana bi, molcıle zi cı ra nêtewayê. Labırê piyê mı tım cı rê neheqey, xedarey kerdê u hersê xo ay ser kerdê teber. Maya mı da pıro şi boxça xo kerdı hadre, piyê mı zi da pıro u şi gewda ma ra bergirê ma vet, ard cılı kerd, qolan u qayışê cılı weş gırêday, maya mı nê ser u cı rê va: "Hadê mı çıman vera vınibı u şo key pêrandê xo.
Şıma zanê may u pêrdê mın a deza u dedkeyna pê bi u zahf pê ra heskerdê. Ma qandê dışmeney dewda xo ra barkerd bı u ma ameybi dewda Anazoy. Raya mabêndê dewda ma Mexteli u ê dewda Anazoy, bı bergiriya en kemi despancês seatı ramıtê. Vanê maya mı dewda Anazoy ra bışiyayê dewda Hedroy, a şewı dewda Hedroy dı key warda xo ya Sıltanı dı meyman bımendê u ê meştêri şewra rewê ray kewtê u bışiyayê kı bışayê wextê mırxübi xo dewda ma Mextele resnayê.

Wexto kı piyê mı maya mı nê bergiri ser u cı rê va: "Şo key pêrandê xo, ez zi werışta xo ser, mı postalê xo kerdi xo pay u mı zi şana marda xo dımı. Mı nêwaştê kı maya mı bıqahriyo u keyera şıro. Ma hemını zanayê piyê mı merdımê do lejker u xırab niyo. Labırê nêşayê hakimê xo u sınırandê xo bo. Fınê ra hêrs biyê u adır kewtê a gandê cı. Labırê çendna deqey tepey a hêrsê cı ravêrdê u biyê zey veri. Ey ra mı zanayê a seatı piyê mı zahf hêrs biyo.

Wexto kı ez werışta xo ser, kewta ray u mı şana marda xo dımı, piyê mı vengê, dıvengi peyra veng kerd a mı u va: "Ageyrı, ti yê sera şınê? Mı va: Ez o zi marda xo dı şına. Piyê mı no fın bı pêt u hêrsa qira mı ser dı u va: Ageyrı, lacê qebraxi. Vıradı wa a teniya şıro kı aqılê cı biro cı sere dı. Mı va: "Ez niyageyrena, ez do zi marda xo dı şıra. Piyê mı wınya ez o niyageyrena, erd ra bı di-rê siyan ro u peyra vırnay mın ra u va: "Ez o to rê vana ageyrı. Ez nıka bira to resa, ez serey to nana qenda to ser u to herunı dı kışena u kena rehat. Mı va: "Seni kenê wıni bıkı. Tı mı bıkşê zi ez niyageyrena, ez do marda xo dı şıra. Ya maya mı zi ageyrena, yan zi ez zi ay dı şına. Piyê mı no fın şı zere ra tıfınga ma ya Ingılızı vetı, ardı fekê cı kerd hetê mın a, fışengı ramıtı fek u mı rê va: "To rê vana ageyrı. Tı niyageyrê, to nana qerşunan feka u kışena. Mı va: "Seni yeno hesabdê to wıni bıkı. Hetan maya mı niyageyro, ez gamê tiyara peydı niyerzena u niyageyrena. Maya mı wınyê nêbeno. Xeylê tersê u va nêbo lıngı banco u lacê mı bıkışo. Hıma bergir peydı açarna, xo bergiri ra kerd war u amê mı hetı u mı rê va: "Ageyrı lacê mı ageyrı. Goni geyraya çımandê pêrdê to vera. Şaş biyo nêzano se kero. O hêrs u a şaşey ver fınêra lınga tıfıngı anceno u to bileheq u bilesebeb kışeno. German dayo ey sere ro, cınan vazdayo ey sere, ey aqılê xo vıni kerdo, nêzano se vano u se keno. Mı marda xo rê va: "Seni wazeno wa wıni bıkero, mı heme çi gıroto xo çıman ver. Hetan tı niyageyra ez zi niyageyrena.

Piyê mı wınya kı wınaya nêbeno. Vanê ya tetıki banco, mı bıkışo, yan zi a sewdara fek vırado. Fahm kerd kı bê kıştenı ez pey dı niyageyrena. Zana kı ez dı dahwa xo dı bıheq, o neheqo. Bıheq çend werdi yan zi zaif beno wa bıbo, tım paştiyıno. Piyê mı zana ray u çarena çıniyo. Hebê serey xo cına xo ver u xo rê fıkırıya. Netice, peyni qey ya fahm kerd yan zi hersê cı ravêrd u aqılê cı ame cı sere kı, o yo çiyê do şaş u şaşeyêda zahf gırdı keno. Qe çiyê do wına ma miyan dı biyo. Kes cıniya xo, dedkeyna xo raya davist seatan teniya bırışo key pêran u zeriya kesi rehat bıkero. Wexto kı a şıro dedê cı, dezay cı, vıstewrey cı, dost u merdımê cı do cı rê se vajê? Do vajê maşela, aferim to bol rınd kerdo? Tabi kı do cı ra bıqahriyê, lanet bıwanê cı u pu bıkerê ridê cı u heme çi cı rê serevde kerê.

Aqıl u fıkırê cı ame cı sere kı, xeterey u şaşeyêda ef nêkerdê o yo keno. Xü bı xü xo rê fıkıriya, xo ra pers kerd u va: "Ez o qe se kena. Ez xint-mint biya, ez o na cahiley kena" Bahdê solıxê veng kerd a mı, a marda mı u va: " Ageyrê, şıma wırna zi pey dı ageyrê u bêrê keydê xo. Maya mı destê mı tepışt u ma wırnan desti day pê u ma ageyraymı keydê xo. Ma amey u kewti zeredê hewşdê xo tepey a, piyê mı ame lew na çaredê mın a, ez kerda xo vırarı u mın rê wına va: "Lacê mı, to bı a inadeyda xo ya aqılê mı ard mı sere. Verê coy mı nêzanayê ez o se kena, se nêkena. Ez şaş bibıya kı seni hereket bıkera u sınêrê xo bışıkna. Bahdê vırarkerdenda mı, ez vıradaya, hetê marda mın a şı u cı rê wına va: "Dedkeyna mı, ez zana mı tı bol tewnaya u qelbê to şıkna. Heta ewro çiyê do wına nêqewımıyabı mı sere dı u ez hendayê wına bêheş nêbibıya. Mı nêzanayê ez o se kena, se nêkena u kamci ray nana xo ver. Ez tey mendıbiya kı, se kera u hetê kotiya şıra. Ma nê bênamusandê dewıjan miyan dı mendê. Kes çiyê rê sap nêbeno. Ancax bışê insanan pey dı fêsadey bıkerê. Zewbi destbereya jewi çiyê rê nina u tersan ver nêwetanê xo hetnaya bılunê. Dewda ma dı dışmeney zi estıbi, labırê wına nêbı. Kesi kesi rê bêbextey, qeleşey nêkerdê. Nê hım şınê malê ma tırenê, hım zerar danê maldê ma ro, hım malê ma çıraynenê u hım zi ma rê vanê; "Dımıliyê qetılıni" Wexto kı ma cı tepşenê u vanê şıma wına vato. Ne şerm u ne zi ar kenê, sondi wenê tofani danê xo ro u vanê ma çiyê do wına nêvato. Zey camêrdana hereket nêkenê. Ey ra ez na dewı ra bol ecız biya. Hersê inan mı waştê kı şıma ser teber kera. Labırê ney a tepey a çiyê do wına do nêbo u kam ma pey dı qıseyê ma rê vajo, ma do fekdê cı dı pırodê, seni beno wa wınibo. Wazenê wa hükmat biro ma hemını bero darda kero. Dıha vêşi tehamülê ma nêmendo.
May u pêrdê mın a zahf pê ra hes kerdê, qedır u qimet dayê pê u itıramê pê gırotê. Wexto kı piyê mı esker beno, aşnaweno kı sozê dedkeynerda cı dayo şari. No hıma şıno qomıtandê xo rê mesela vano u wına rameno: "Eger şıma izın nêdê mı ez do firar bıkera u eskerey ra bırema. Qomıtanê cı zi çend roji cı rê izın vejeno. No eskerey ra bı izına yeno, şıno key dedê xo ra boxça dedkeynerda xo gêno u beno ê kı a waşta key inan dı ronano u cı rê vano: "Ez dedkeynerda xo vero ya, qandê coy şıma qısurdê mı nêwıniyê". Ma Dımıliyan miyan dı wexto kı, deza dedkeynerda xo vero bo, kes nino ay nêwazeno. Eger waştêya cadê xeribi bo zi peydı açarnenê.
Qay verê eskerey şermaya bı kı, dedê xo rê vajo, ez o dedkeynerda xo vero sozê cı medê kesi. Qandê dedkeynerda xo keno eskerey ra firar bıkero, bıremo u eskereya kı kerda ay bıveşno. Eskereya xo zi hirını ra dıdıyê cı kerdıbi, jewê cı mend bı.
A meselada qewnayenı, tey şiyayena mı u fına pey dı açarnayenı sera, mı dıha nêdi piyê mı marda mı dı lec kerd u marda mı rê va: "Werzı u keye ra şori" Zu-zu fını lec kerdê, labırê niyardê o derece, derecedê qewnayenı. Lec kerdê, labırê lecê feki u ne ê hend pê tewnayenı u qelbê pê şıknayenı kerdê. A mesela sera mı nêdi rojê piyê mı werışt u day marda mı ro u cı rê va werzı keyera şo key pêrandê xo. A mesela bi mesela bahdoyênı u vernıyênı. Ay sera rocê qıseyê do gıran u ê keye ra şiyayenı fekdê pêrdê mın ra nêvıjiya, hetan kı mı terkê keyi nêkerd u ez keye ra nêşiya.
Tım piyê mı mı rê vatê: "Lacê mı, to dersêda zahf weşı bı ê aqıldê xo yê werdêkiya dê mı. To ra nêbiyayê mı do a rojı, a maya to teniya bırıştê. Bahdo zi heta merg mı do xo ef nêkerdê. Eger to ra nêbo, ma do dıha zahf lecê wınasini bıkerdê u pê bıtewnayê. To ra nêbıyayê mı do zahf qelbê marda to bışıknayê u günay ay wegrotê. Wa lacê kesi beno wa zey to bo. Qe çiyê ra nêterso, xeta u şaşeyanê may u pêrdê xo vajo...


-------------------------------

Ana Sayfa : >>>>>  http://zazaedebiyati.tr.gg/

Sayfa - 3 : >>>>>  http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_6.htm

Sayfa - 5 : >>>>>  http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_8.htm


Bugün 23565 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=