Ana Sayfa
İletişim
sayfa-2
sayfa-3
sayfa-4
sayfa-5
sayfa-6
sayfa-7
sayfa-8
sayfa-9
Sayaç
sayfa-10
sayfa-11
sayfa-12
sayfa-13
sayfa-14
sayfa-15
sayfa - 16
sayfa - 17
sayfa - 18
sayfa - 19
sayfa-20
sayfa-21
sayfa-22
sayfa - 23
sayfa - 24
sayfa -25
Qariqatüru -Karikatürler
Gireye Pela Umbazu
 

sayfa-11


--------------------------------------------------
Cek ben ,cek nıben.Yew qertal u yew luw bıb.Qertal u luw bin bıre ce.
Luw qertal ra vona:
-Biye bıb mısafır mı.Tı dewet kena.
Luw qertalir herir pocena.Kena lewe kerra.Qertal yenu.Negur donu u herir dusyenu pa.Luw zi zon kena tıra wena, qedenena.
Qertal luw ra vonu:...
-Inare tı biye.Ez tı dehwet kenu.
Qertel nıhon pocenu, ken zeriye xılıka fekteng.Qertel nequr xuı ken zeri xılık nıhon wenu.La luw nışkena nıhon buy weri.
Qertel vonu:
-Luwe ,biye tı ber dinyara bıbıçarn .Luw kenu pelun xuıra finen heva
Ver Ari Ewdi da yew kerra nımaj bıbı.Yew kalık nıka he ucado.Xuırır nımaj kenu u tızbe oncenu.Kuırke xuı zi na xuı kişt.
Qertal luwi corra erzenu.Lu cordra yen war u vona:
Ya teker ya meker
Kuırke kalık ser
Ya teker ya meker
Kuırke heci ser
Heci tersen, erziyenu.Luw kuırke yi gena pıra u tızbeyi kena xuı desta u şına.
Yew cınawır vera vecyenu.
Vonu:
-Luwe,ına çı kuırka,tı çara arda?
Luw vona:
-Mı deşta,dayke mı kuırkçiya,bayke mı kuırkçiyo
Cınawır vonu:
-Mı ra zi yew vıraz.
Luw vona:
-Şu miyeşnun biyar .Luecıne mın varkır.
Cınawır şınu,miyeşnun kışenu u luecıne luwe'd ken waru.Luw pırçeye(pueşme)miyeşnun oncena.Ser a lirun vecena.Gueşteyin wena.Yew mude qedyen cınawır yenu u vonu:
Luwe,ha ça kuırk?
Luw sewt nıkena
Cınawır şınu yew qafık besten beri ye.Va dona qafıkır,qafık şına-yena,luw tersena
Sanıke ma itya'd qedyena.


-----------------------------------------------

NA PELE TEST DERA.
Eke şıma wazenê fikranê xo ma rê vacê; sinanusarr@gmail.com ra ma rê email bırusnê.

http://antolojizazaki.blogspot.de/


-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gundo veren de zu pasaê beno, ê na pasay hirê lacê xo benê. Hama, zu çêna dê xo çine bena. Na pasa sund sodır diway keno ke zu ki çêna de xo bıbo. Vano; çêna mı bıbo, tekena senen bena va bıbo.

Diwayanê pasay sero, rocê cinia pasay ebe domanu pêmanena. Roce ra dıme roci vêrenê ra, asme ra dıma asmi vêrenê ra cênıka pasay kuna ra, çêneka dê pasay yena riyê dina.

Hama, harmê de çêneke çine be...no, çêneke qolıka. Çêneke bena hirê rociye, a sewe de axure de reqayis u teqayis vecino, na henge-renge ra dıme pêro vozenê sonê ke çı şêrê?

Astora zuye cıra dı qori seqetnê ro. Hatan ke çewresê xo qedino, çewres astori werinê.Nae sero pasa lacanê xora vano, ero her roce zuyê dê sıma şero ero astoru bıpiyo. Hirê bıray zubini de nanê werey, bırao pil vano, ez sonane. Nu tekneno sono, beno letesewe hewınê xo yeno, hên têy pa sono.

A ke kuna zere; astori u astore wena, tawo ke bena teber, çêver ke dino ca nu lacek hasar beno, hama keşi nêvineno. Beno sodır piyê xo cıra pers keno, vano: "To çiyê di?"Nu ters u sermu ver vano; bao mı thawaê nêdi.

Roca binê laco miyandın (werten) sono, yê dey ki bena fendia bıraê pili.

Na raye ki bırao qıc sono; tey sole cêno beno. Tenê ke beno sund hewınê xo yeno, çımanê xo mıştano, eke se keno bıkero ebe xo nêşikino. Niadano ke nêbeno, kardi nano re destê xo bırneno ke destê xo zundi bıdero, hewınê xo mêyêro.

Tenêna ke sund beno xori, uncia hewın cırê keno yamaniye. Endi deva-devê letê seweo, hewınê xo ki zaf yeno, cao ke kardi naro cı bırno, cêno sole keno uca. Eke destê xo zund dano, hewınê xo ki bırino.Kuto cao de thalde, xo caê de nimıto tê. Tenê maneno - nêmaneno, beno rep u tepiye. Niadano ke çı niado, eke waya xuya desteqola. O 'be çımanê xo vineno ke, astore seqetnê ro, jê ejderyay kala-kal werde.

Waya xo ke veciye şiye, tenê daê ra dıma u ki sono. Beno sodır, sono lewê piyê xo, hal mezal pêro cıra vano. Piyê laceki pê lacê xo inam nêkeno.

Venga celatanê xo dano, vano; ni berê cao dür de bıkisê! Celatu ney benê, serê koyê.

Ni lazeki celatu ra vato; sıma bêrê mı raverdê, a waya mına. Ez zur nêkenane. A cemê ke amê sıma bıwero, u taw sıma ki danê xoro, u tawi sıma desta ki çiyê nêno.

Celati niadanê ke na lacek raşti vano. Cıra vanê, "tu itawu ra dür so, sarê ma bela mefiye!" Nu ki dinerê vano, "hiya, hên bo ke ez düri şerine!"

Ni celati zu mırçıke cênê pê, sarê mırçıke danê pıro, pırenê dey cınenê goni ro, cênê sonê. Pıren musnenê ra pasay, pasa inam keno.

Na çêneka pasay a sehere(suke) tasena ra, ne mordemi, ne ki heywani verdena. Nu bırao ke düri serde şi bi, nu uca çêna juy zenguni de zewejino. Çêo de jê sarayiye gureto. Yê çêyi baxçê de xuyo de jê ceneti, dı teney ki şêrê xo estê.

Niy rocê xora vato ke; nêro reyê yemê seherê piyê xo ser so, ala se biyo, se nêbiyo? Xora çıturi bo ki nıka kes nêmendo.

Nu lacek cênıka xorê, çiyo ke sarê ra vêrdo ra, pêro vano. Vano, cênıke ez yemê seherê piyê xo ser sonane; baxçe de dı gulê ma estê, eke i çiçegi permeliay ro, şêru raverde bêrê mı raxelesnerê!

Nia vano, beno ra rast sono. Nu lacek kuno ra raye tekneno sono ke, çı şêro? Ne seher mendo, ne ki kes esto. Xora zu lozıngewa dü kena. Xo ero a lozınga düyine cêno sono. Se ke kuno necdiyê çêyi, waya xuya desteqole hatan verê çêveri verba cı yena, bena sançola astori ro, astori bena zere. Hal xatırê bırayê xo pers kena. Vana bıra; ala ez reyê astorê tode niaderi, bêri.

Sona, yena; pers kena, "ne bıra na astorê to xora hirê lıngê xo estebi?"

O ki vano, "hiya waê". Reyna sona, yena. Uncia pers kena, "ne bıra astorê to xora dı lıngê xo estebi?"

O reyna vano, "hiya waê".

Nae nia têdıme ra perşi ardi - berdi. Peyniye de lacek zaneno ke nıka dore yena dey, çêneka desteqole ey ki wena.

A kuna zere vana ke, "bıra astorê to şi o yem". Xona çekuya ke fekê dae dera, o cıra vano, "Waê ez zanane tı mı ki wena. Hama, ez nia tersenane. Se beno! Meke ez xorê şêri lozınge ro xo berzine, tı ki cêr fekê xo rake, seke mı xu est, tı ki vace "qult!", mı bıqılotne ro! Hên niyo ke?

A ki vana, "hiya, beno!"

Nu çapık sono wela adıri keno thurık, sono serê boni. Vano, "waê fekê xo rake, ezo xu corde erzon!"

Na fekê xu kena ra, çımanê xo kena bel. Bıra corde wela adıri verdano de. Lacek destınde remeno. Xêyle rae veceno.

Na wela ke corde verdiye de, pêro kuna çımanê çêneke u fekê çêneke. Na peleşina çımanê xu be fekê xu kena pak - nêkena pak, nana ra bıraê xu dıme.

Cênia layıki roz reyê -dı reyê çiçegu de niadana. A roce ki se ke niadana ke çiçegi permeliyê ro, çapık şêru verdena ra. Ni toz u duman finê ra kay. Çım - çımi nevineno.Çêneka desteqole se ke resena bıraê xu, niadana ke dotı ra thef u duman biyo têra, zewıncê çiyê yeno, hama pêser ra nas nêbenê. Vana, "bıra ala tı nia yan vınde, ez reyê ninede niaderine, xona to wenane".Na nêzanena ke şêrê dotı ra yenê. Çıke zerê thef u dumani de thawaê areste niyo. Se ke şêri resenê, nae çır u vır kenê erzenê pêser. Lazek xeleşino ra, dina ki tey xeleşina ra.* Na sanıke, mı domanêni ra hesna. 26.06.2000 de Almanya de nusnê.

-------------------------------------------------------------Zımoston behr gıron
Vor varena ser mı
Tı çiyena ez lerzena

Eaşk tu ho zeremıd ...
Lehzek tımı viranişina
Şew tiya ruej tiyo

Kaput kesk tur nıben
Vistona sia tur nıbena
Vor tu verıd sia monena

Vuare said levue kuezon
Dere kaal merge şalvuar
Hercad tı esta

Zımoston behr gıron
Vor varena sermı
Tı çiyena ez lerzena

Nımetu çitaw kena
Mı akıl kerd vin
Sebep tuva zalım tuva

-------------------------------------Eger kes xo rê nêbo, yewna kesı rê nêbeno. Verê heme çı gerek ma mılet a xo rê bıbê. Nameydê mılet a xo ra nêşermayê u nêremê.

Lazım o ma zı sey Tırkon, Kırdon, Érebon u Farıson bıname´ydê xo yê Zaza`y ra ıftıhar bıkemı.

Her ınso yew mıletey yı esta.Lê pırey ınson sey pê nê fıkıryen. Semed ıdolojı zı en qaydew. Herkes wa xo bıarqelyew(ayabu, bêru xo).

Qandê Ma Zaza´yan lazımo kam çıçı cı dest ra yeno ay çı bıkero.

------------------------------------


Foto


-------------------------------------

Qeçekê xasek u delali, şıma zanê newe zımıstano. Zımıstani vewrı varena u bol serd beno. Qandê kı kes serd nêgiro u nêweş nêkewo, kes çiyo qalın, rêsênın u peşmiyın dano xora. Puçıkê qalınê rêsênıni keno xo pay u lepıki keno xo dest. Qazax, çaket u palto dano xora u postalanê zımıstani keno xo pay. Kılawı nanê xo sere, atqi pêşeno xo mıl u goşan ra. Qandê germ biyayenı keyan dı sobey roneyênê u ve...şenê. Nıka heruna sobandê komır u koliyan, sobanê xaz u eletıriki ca gıroto. Qaloriferi u çiyo modern vıjıyayo. Ê kı hal u wextê cı weşo ninan herinenê u veşnenê. Ê kı neçariyê zi hewna zey veri koli u komır veşnenê.

Qeçekê xasek u delali, vanê şıma zi zımıstani qayıtê xo bê, bol weş bewnirê xo ra u çınayo germ xoradê kı, şıma serd nêgirê u nêweş nêkewê. Şıma zanê qeçeki vewrı ra bol hes kenê u pa kay kenê.

Vewrı ra baneki, merdımeki, deyeki, topeki, gıreki, sekuyeki, pırdeki, herzaleki, hereki, qatıreki, heşeki u herwına vırazenê. Kes vewrı güd-güdi keno u erzeno pê. Xo vewrı sera xij keno, derıskıneno u vıradano. Kes vewra en bahdoyênı u a gırana awını ra vewrrıb vırazeno u weno. Wexto kı kes vewr ra kay keno, vanê kes bol diqet bıkero kı, kes cayêdê pê nêtewno u pê seqet nêkero. Wexto kı kes vewrı ra güdi vırazeno u erzeno pê, vanê kes ê güdanê xo vêşi nêşıdêno, pêt nêvırazo, zey qeçandê Tırkana letey cemedi u si nêkero miyan kı, wexto kı kes erzeno pê u dano pêro, pê pa nêtewno.

Şıma zanê, wexto kı kes güdanê xo zey küçandê siyana pêt vırazo, wexto kı berzo pê u biro jew enbazi ri ro yan zi cı çımro, şeno ey dırbetın kero yan zi çımê cı vejo. Qandê coy vanê kes enbazanê xo pêra bıpawo kı, cayêdê cı nêtewo. Qeçkêno, nêbo, nêbo şıma xo vira bıkerê u kaykerdenı dı pê bıtewnê.

Ma posenê (Ümid kenê) kı şıma zımıstanê do bol weş u bênêweşey ravêrnê. Şıma heme bımanê war u weşey dı. Heta nuştena do bin, na seatı xatırdê şıma hemını.

Zımıstano vewrıneko
Heme ca beno sıpeko
Qeçeki vewrı sero arêbenê
Vewrı gülbe-gülbe kenê
Pa güdi u topi vırazenê
Vırnenê pê ra, pa kaykenê

Zımıstano vewrıneko
Bol serdıno, sıpeyeko
Qeçkêno vewrı güdi kerê
Berzê pê, pê dımı kewê
Labırê pê pa betewnê
Zey bırayana pê dı kaykerê.

Qeçkêno bêrê ma ninan bısınasnê

May u pi: Cedê kesi
Ded (Ap): Bıray pêrdê kesi
Emı: Waya pêrdê kesi
Bapirı: Maya pêrdê kesi
Kalık: Piyê pêrdê kesi yan zi ê marda kesi.
Keko: Pi yan zi bırayo en gırd
Xal: Bıray marda kesi
Xalı: Way marda kesi
Dapirı: May marda kesi.
Dayê (Mayê): Maya kesi
Niyazı: Cıniya dedê kesi
Deza: Lacê dedê kesi
Dedkeyna: Keyna dedê kesi
Bıra: Bıray kesi
Way: Waya kesi
Xalkeyna: Keyna xali yan zi ê xalı
Emkeyna: Keyna emı
Êgan, êganı: Qeçê way yan zi bırardê kesi
Vıstewre: Pi yan zi bıray cınıyerda kesi
Vıstıru: May cıniyerda kesi
Waşti: Keyna waştê, dest gırotêya waştey.
Waşte: Laceko nişan kerde, dest gırotey waşti
Dêmari: Maya kesiya dıdını, sextê
Wesni: Cıniya kı anê cınıyerna ser.
Veyvı: Veyva kesi, cıniya qeçan yan zi nezdiyandê kesi
Kerwa: O kı kes cı pêşdı sınet beno, o kerway kesiyo
Keyxalan: Key xalandê kesi
Keyapan (dedan): Key dedandê kesi
Keypêran: Key may u pêrdê kesi
Camêrd: ‹nsano neri
Cıni: ‹nsana maki
Lajek (Lacek): Qeçek yan zi xorto neri
Keynekı: Qeçek yan zi xorta maki
Tut: Qeçekê miyandê qündaxiyo neri
Pıtı: Qeçekê miyandê qündaxiyo maki
Qeçek: Werdi
Xort: Hebê dıha qeçeki pilêri
Pil: Merdımo bı emır, gırd yan zi verameye
Qıj: Werdiyê pili.

http://koyoberz.tr.gg/


--------------------------------------
http://zazaedebiyati.tr.gg/Ana-Sayfa.htm

-------

http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_10.htm <<<<<

-------

http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_12.htm >>>>>

 

Bugün 23565 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=