Ana Sayfa
İletişim
sayfa-2
sayfa-3
sayfa-4
sayfa-5
sayfa-6
sayfa-7
sayfa-8
sayfa-9
Sayaç
sayfa-10
sayfa-11
sayfa-12
sayfa-13
sayfa-14
sayfa-15
sayfa - 16
sayfa - 17
sayfa - 18
sayfa - 19
sayfa-20
sayfa-21
sayfa-22
sayfa - 23
sayfa - 24
sayfa -25
Qariqatüru -Karikatürler
Gireye Pela Umbazu
 

sayfa - 16 
 

 

 


 

Heta ınkey Zazaki zaf nênûsiyawa, ma wazeni wa Zazaki miyun zıwunun dınya dı cay xu bıgiro, çunki Zazaki yo zıwuno zaf pilo, ma eşkeni vac’ miyun zıwunun dınya zıwuno tor zenginun ra yewo.

La Şari ma zıwun xu ca verdo zıwunun binun qal keno, zıwun xue, xue vira kerdo tay biyi tırk, tayi zi hê beni kurmunc. Ço qıcun xue dı Zazaki qal nêkenu, eg ina şiyero Zazaki guerey da 20 serrun bena vin, vin m...ebo zi ayi ki 20 serr cua pey qal keni se dı se neşkeni qal bıkeri yani ‘hew-‘hew Zazaki qal keni, yo Zazaki vaci, yo tırki vuni.

Miyun Şari ma dı tay esti ayi cara bi vin, merdim nêşkeno vac’ ini Zazay, çunki se dı se bi(yi) Tırk, zıwan têna nê, ‘adet yıni zi biyu sê ınê Tırkun, tayi zi esti vuni: Ma Zazaki pê se keni? Zıwun hukmat tırkiyo ma tırki qal keni, qıcun dı zi ma Tırki qal keni çunki hê şini mekteb, wa mekteb dı wa hol Tırki qal bikeri, meslawa pil ınaya. Pili ma qıcun dı Zazaki nê Tırki qal keni ın’ ‘aybo pilo, eg ini qici eyr’ Zazaki nêmusi, sıba(meşt) Zazaki qewul nêkeni, dıma zi ‘adet o kulturi ma zi qewul nêkeni u xu Tırk vineni, ay ra gereka pil xu b’ xu bifikir qıcun dı ewwil Zazaki qal bıkeri dıma zi zıwunun binun qal bikeri.

Dadiyê mı tım vuna: “Ço laci çoy niyu”. Ma laci tırkun niyi, tırki mara cara xu keni ma qê xu beri laci yın keri? Xura miyun ma d’ herkes qewul nêkenu, la xêlêk esti. Merdim(Kê) vun’ dê cara tırki heqiqiyi, ma inun ca verd b’un gurey xu, gurey ma xu xelasnayış, tırkiya dı Kufr, putperesti sarey xu guret ho şınu, ma gera xue inun ra dûr tepiş u b’un xu, ma hê çad’ nê din mendu nê zi yonê çi !

Ma heme çi ca verd bê zıwun, waxto ki mı dest pêy mekteb kerd, mı tirki nêzunên, ez hêdi-hêdi musaya o mehel sê inkey nêbi. O waxt M’alem Tırki bı, Zazay nêbi, êyru ma b’un Çolig piyorê M’alemi Zazay ın het ra ini ki ınkey şini mekteb, yıni ri hina reheto, çunki Zazaki qal bıkeri zi ço nêcirgenu, waxt ma dı ina nêbı.

Xeta ha pilun dı pili nêşarmiyêni qıcun xue dı Tırki qal keni, ez xu şarmiyena pilin dı Tırki qal bıkeri, gun(gera) yı zi bışarmiyi. Mı xu di: Merdim estu, tırki nêzunu pê zor tırki qal kenu. Waxt ma dı merdım şarmiyeni Tırki qal bıkeru, êr’ otır biyu ki kum Tırki qal mekero pê wûyeni. Tayn esti Zazaki qal keni, ço(kê) vuno dê ini Tırki, Zazaki musê hê qal keni, yobinê Zazaki musê, ayê zi herimneni, wa ayê zi qal mekeri hina holo.

Tay Zazaki menda ayê zi meherimni.

http://zazakinewe.tr.gg/Umar-Yew.htm


-----------------------------------------------------
Diyarbakır’da Zaza Dili ve Kültürü Derneği kuruldu. Toplantıya ilçemizden de katılım oldu.

Zaza dilinin, Kürtçe’nin bir lehçesi olmadığı ve kendi başına bir kültür olduğunu ortaya koymak amacıyla İstanbul ve Bingöl’de kurulan Zaza Dili ve Kültürü Derneğinin üçüncüsü Diyarbakır’da kuruldu.

İlçemizden Fotoğraf sanatçısı Mustafa Karabulut ve Yazar Fahri Pamukçi’nin katıldığı buluşma, Diyarbakır Has...anpaşa hanında yapıldı. Fotoğraf sanatçısı Karabulut, Zaza Dili ve Kültürü Derneğini kurmak amacıyla yazar, sanatçı, gazeteci ve aydınlardan oluşan yaklaşık 30 kişilik bir ekibin bir araya geldiğini söyledi.

Sanatçı Karabulut; “Zaza’canın, Kürtçe’nin bir lehçesi olmadığı toplantımızda vurgulandı. Zaza dili ve kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için İstanbul ve Bingöl’den sonra Diyarbakır’da da dernek kurulmasına karar verildi ve yönetim kadrosu belirlendi. Derneğin kurulmasının ardından, yönetimin çalışmalara hemen başlayacak” dedi.

http://cermikgazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=3916


---------------------------
Kürtçe’nin Gölgesindeki Zazaca

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kürtlere ve dilleri olan Kürtçeye bakış açısı ile Kürtlerin Zazacaya ve Zaza Halkına bakış açısı arasında fark yoktur.

Zazaca, Kürt ve Kurmancanın gölgesinde bıraktırılarak gelişimi önlenmiş, Rüştünü ispatlamakta geç kalmış ender dillerden biridir....

Türkler tarafından inkâr edilen Kürtçe gibi Kürtler tarafından inkâr edilip asimile edilen Zazaca şu anda toparlanma aşamasındadır.

Bugün Kürtler, hak taleplerinde Türkiye Hükümetine karşı ne kadar haklıysalar,Zazalarda Türkiye Devletine ve Kurmançlara karşı hak talebinde bulunmalarında o kadar haklıdırlar.

Peki Zazalar, Kurmançlarla ne zaman karşı karşıya gelir dersiniz?
Hiç şüphesiz Türklerin Kürtlere olan sorunu ne kadar önemliyse,
Zazaların Türklerle ve Kürtlerle olan sorunu çözülmediği taktirde karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olur.

Dün Türkler Kürtlerin varlığını kabul etmeyip, Kürtler bizimle aynı ırktan olup bizim kardeşimizdir diyorlardı.

Bugün Kürtlerde, Zazalar için aynı şeyi söylüyorlar. Zazaların bir Halk olmadığını ve Zaza Dilinin ise Kürtçenin bir Lehçesi olduğunu savunup inkâra gidiyorlar.

Son yıllarda Özellikle Avrupa’da yapılan çalışmalarla Zaza dilinin bir Kürt lehçesi değil,başlı başına bir Halkın zengin bir dili olduğu bilimsel olarak ispatlanmış ve Zaza Dili hızla toparlanma sürecine girmiştir.

Bugün Kürt Realitesinin devletin resmi ağızlarıyla tanınmasıyla,yol almaya başlayan kurmançanın yanında, Zazaca da yol almaya çalışmaktadır.

Peki Zazaca nasıl gelişir?

Zazaca Özellikle Bingöl, Elazığ , Malatya, Tunceli, Diyarbakır gibi illerde ağırlıklı olarak yaşamlarını sürmelerine rağmen, Zazaların büyük bir bölümü Zazacayı konuşmakta büyük zorluklar çekmektedir.

Zazalar, Zazacanın gelişimi için evinden başlayarak katkı sunmaları gerekmektedir.

Zazacanın gelişmesi her platformda konuşulmasıyla gelişir diye düşünüyorum.

Evde, sokakta, okulda, dairede, dükkânda her yerde konuşulması gerekmektir.

Babamızın bize öğrettiği Zazacayı eksiksiz, katıksız Evlatlarımıza aktarmayı başarabilmeliyiz.

Bunun için kurslar düzenleyip, Seminerler, Paneller, Sempozyumlar, Bilgi Şölenleri, Festivaller düzenlenmeli, Sivil İnsiyatif bu konuda
desteklenmeli hatta teşvik edilmelidir.

Zazaca Enstitülerinin kurularak hızla çoğalması için gerekli girişimlerin yapılması iyi bir teşkilatlanma ve iyi bir eğitim ile Zazacanın gelişeceğini ve hak ettiği konuma da geleceğine inanıyorum.

Kürtçe de aynı sıkıntılarla Türklerden o oranda tepkiler görmüştü.
Bugün Zazalar doğruları avazı çıktığı kadar da bağırarak dillendiriyor.

Zazaca dili ve Halkının gelişimi ve olması gereken konumun yakalanması için;
Bir çok bilimsel çalışmanın yanında,
Tüm dünyada lobi faaliyetlerinin ivedi başlatılması,
Enstitülerin çoğalarak faaliyet sürdürmesi,
Kısır döngü etrafında polemikten uzak olarak gerçekten Zazaca dilinin gelişiminin istenmesi.

Bunu yaparken bölücülük yaptığınız iddia edilecektir, Umurunuzda olmasın. Zira Kürtlerin kendilerine de dün bir başkaları tarafından bölücü denilmişti.

Haksız yere Mahkum edilmeye çalışılan bir dilinin beraatini istemek gibi tabii ve fıtri bir hakkı istemek bölücülükse varsın biraz da biz bölücü olalım.

Zazaca unutulup gidecek, yok olacak kadar küçük bir dil değildir.
Şu anda çok ciddi çalışmaların sürdürüldüğünü biliyoruz.

Luğat dahil bir çok çalışmanın son aşamaya geldiğinin de şahidiyiz.
Ancak daha önce söylediğim gibi,
En önemlisi ve asl’olan;
Her Zazanın Zazaca konuşması ve Zazaca yazması dilimize çok önemli katkılar sunacaktır.
Sevgilerimle..


----------------------------

--------------------------------
Zazaca‘nın bir dil veya lehçe olması tartışmaları Zazaca’yı kullanan son kişinin ölmesi ile önemini yitireceğini dile getiren Çiçek, “Bu noktada bütün ideolojik düşüncelerimizden sıyrılıp, Zazaca’nın yaşatılması için neler yapabilirizi tartışmalı ve bu konuda düşenceler üretmeliyiz.

Zazalar olarak, Devletten ve hükümetten ilk beklentimiz; TRT bünyesinde müstakil bir kanalın Zazaca’ya ayrılmasıd...ır. Zazalar’ın Türkiye’nin 3. büyük etnik grubu olduğu dikkate alındığında, hâlihazırda TRT 6’da sınırlı bir şekilde uygulanan bir yayının adaletsiz bir uygulama olduğu ve Zazaca’ya bir katkı sunmadığı bir gerçektir. Tam gün yayın yapacak bir kanalın açılması gerekmektedir. Bu konuda yakın bir zaman da Bingöl’ü ziyaret edecek olan Sayın Başbakanımızdan bir beklenti içinde olduğumuz için bize bu yönde bir müjde vermesini büyük bir heyecan ile bekliyoruz.

Sonuç olarak: Zazaca dilini yaşatmak için toplumda bu yönde ciddi bir talep yaratmayı başaramadığımız zaman, Zazaca’nın kesinlikle bir sonraki nesilden itibaren dergi ve kitaplarda, kütüphanelerin raflarında kalan bir dil olmaktan öteye gitmeyeceğini kabul edip, Zazaca’yı “siyaset dili” haline getirerek, Zazaca’nın yaşatılmasına dair, bireyden topluma doğru politikalar üretmeli ve bu yönde Zazaca için hareket alanı yaratılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------tu sona...
tay mıdı çiy qurfinu sono,
to dı roymınu yenu,
tu sona...
hen zon çağıle döy tedı do are kerdo qelbe mı ...
gulı vadı vendana ``tu sona``...
hen zon kemero quço mı qırısnu
tu bena çiçegı ança vecina

tu sona...
tu vana çımane ğodı gın derıru ğenekin
tu bena gül sosını tey kaykena
asma sandı, mı ğuverra kena

tu sona...
çıla çhemı döyna bena,
mı caverdana,
roy mı ğo dı bena

tu sona.....
tu mı dı, mı caverdana sona,
roy mı ğodı bena
tu bena çeneka azebe, hurdi hurdi pore ğu munena
nızana, wuare mı ğodı bena.

tu sona....
vayi tera biyu, nametu vendano
gose mıdı şare vano, mıdı kaykeno

tu sona....
tu bena gılıy zeramına şayru dardı bena
çene azeb kene pore ğora verdene mene ğu ser
şare vane, şarı dı va yenu
tu mıra sona, ez vadı son
tu...
tu sona...
tu çımane mı ğodı bena

-------------------------------------------
Çêwu bar kerd, şi ve waru. Phıtwêjir teyna dewe de mend. Xêle roji vêrdi ra. Çiyê werdişi bi kemi. Heto ju ra teyna mendaene, heto bin ra vêsaniye Phıtwêjir kerde ve pêrsan. Geste game ra ke kewt, horê gına ve verê dêşi ro.Waklüye hard u asmên boe kerd, gos naro ser ke, dewe thıp u thola, wertê dewe ro şiye. Niada ke Phıtwêjir jê meyiti verê dêşi de ramerediayio. Venga cı da, pers kerd:...

"Phıtwêjir, torê se bi? Tı wesa, nêwesa?"

Phıtwêjiri sarê ho dard we, eve vengo de pêrsan veng fiştra ve ho, va:

"Waklüye, çêwunê dewa ma bar kerdo, şiyê waru. Ez vêsaniye ra game ra gınu waro."

Lüye amê nêjdiyê Phıtwêjiri. Eke natra-dotra Phıtwêjiri de helmê şer kerd, vake:

"De urze ra, bê şime! Ala besenêkenu torê çiyê halê bıkerine, tı burê; uncia berê ra ve ho ser."

Waklüye kewte ra ver, Phıtwêjir dae dıme ra saniya ra, şi. Şi caê wertê bırri. Waklüye va:

"Tı, şiya na daru de ramerediye! Na boverê mara suriya miyu çerena. Ez reê na heti serr sonu. Beno ke marê çiyê de werdene anu."

Lüye biye raste şiye. Bê ters u xof ho 'ro şüanê miyu guret. Eke amê leê şüani bêyaraniye u bêserm sılam da ve şüani:

"Bıra şüane, ma ve xêrdi!"

Nae de şüane bıne lewu ra huyiya, vake:

"Xêr ve sılamet, waklüye! Waklüa mı, çı zugır kena uncia itau ra? Ala vaze!"Waklüye eve vengo de pır nia va:

"Bıra şüane, waxtê yaraniye u zeraviye niyo! Ez nêamu ke tode nıka kuratu bıjêrine de! Phıtwêjir ve phoncas mordemunê hora, eve top u rumunê hora haê ha ko rayê. Ey, ez rusnu leê to. Torê sılam rusna. Va ke şüani ra vaze; "Marê miya de gostıne bırusno, horê sarebırrneme, weme!"

Ters kewt ve zerê şüani, vırende nêzona ke sa vazo. Axıri kerd ve ho verra, nia cuav da ve waklüye:

"Waklüa mı, ez wayirê na miyu niyu. Tı ki zonena ke:

Ez bêma u bêpiyu, bêşiye u bêsıtareu, mordemo de şuaneu, son u soder bırru rau.

Ez kamu ke ho ser miye todine! Tı nêvana, ez meşte çı cuav ağayê ho dine? Ez nêşikinu ke miye todine! Phıtwêjiri ra vaze, şero ağay ra bıwazo. Ağay ke vake; "Cı de!", u waxt danu ve to, cırê bere."Lüye hêrs biye:

"Bıra şüane, tı herhal weşêniya hora vêrda ra! Ağa kamo, tı kama, ez kamu? Phıtwêjir ve mordemunê hora ke na qesu bıhesnê, ağay ki, to ki, mı ki gılê top u rumu ra benê! Tı çı qesey kena?"Na qesunê waklüye ra, şüane hên tersa, hên tersa ke, recefiya. Eve vengo de phızzın vake:

"Waklüye, eke hêniyo, so werte miyu ra bıfeteliye! Cırê jüa de gostıne bızê, so!"

Waklüye qe zovina qeseê nêva. Şiye, miya ke bıne goşti ra besenêkena rınd vozdo, a pêgurete. Şüani ra xatır bile nêwast. Qeyta ho nêçarna, ho dıma nianêda. Qırvana ho ramıte, şiye. Şüani ra biye ve tolde, 'ke verg raste cı ame. Verg hên bi ve vêsan ke, vırende çımunê horê qan nêbi ke, nıka çiyo ke vineno raştiyo. Helmê, dı helmi ke werte ra vêrdi ra, axıri ame ra ho, di ke; lüye nawa yena, miya de şisıka gostıne teyra. Bi ve sa. A xıl bi. Hama hama ke miye lüye ra bıjêro, waklüye hêrsbiye:

"Lao! Bıra verg, tı qayde kewta çıko?"

Verg peyser vınet, hama nia cêra lüye vero:

"Waklüye, ez geste çhoku ra gınu ve waro!.."

Vergi hona dı-rê qesê bini vatêne ke, lüye eve vengo de melayim veng fişt ra ve ho:

"Tew, bıra verg, Haq xêrê ho toro kero! Tı raşti ki dina ra bêxevera. Na miye miya mı niya. Wayirê na miye ra "Phıtwêjir" vanê. Phıtwêjir wayirê çhekuno, wayirê mordemuno. U ve phoncas mordemunê hora eve top u rumu haê ha bover rayê. Cedê sıma vergu budela nêbi, baqıl bi. Dae ra sarr hona eve namê pi u khalukunê sıma sondi weno. Tı ke merdena horê nêbiya têsan, bıreme! Eke hên nêkena, Phıtwêjir to ki, mı ki gılê top u rumu ra beno! Bıreme! Hondeke Phıtwêjir ve mordemunê hora itau bi, na hetu ra bıreme, so!"Qesunê waklüye ra terso de gıran kewt ve zerê vergi. Vêsaneniya ho mesaneniya ho, ho viri ra kerde. Waklüye ra pers kerd:

"Waklüye, Phıtwêjir ve mordemunê hora kamıji het derê? Ez kamıji het de şerine?"

Waklüye qe veng nêvet, hama eve sarê ho hetê huyê çhepi de ko musna ra ve vergi. Vergi dımê ho kerd ve wertê qorunê ho, wertê bırri de raa koy nêve ho fek ra, şi. Lüye ke taê ca miya ho ramıte, şiye, xalta hes tey vejiya. Hes ki xıl bi ke waklüye dest ra miye bijero, waklüye hêrs biye, va:

"Bıra hes se kena?"

Hes kufa, pısa nia cuav da ve waklüye:

"Na miye bıde mı, horê wenu!"

Waklüye va:

"Ecelê to biyo tamam çıko? Bıra hes, tı zonena, na miya kamiya? Na miya Phıtwêjiriya. Phıtwêjir mevaze, şêr vaze. U wayirê top u rumuno. Phoncas mordemê ho estê. Pêro ki şirteqerê. Na miya eyia. Tı ke weşiya hora, canê hora nêvêrda ra, bıreme! Phıtwêjir ve mordemunê hora ke na qesekerdena mın u to bıhesnê, to ki, mı ki gılê top u rumu ra benê. Budelayeni meke! Bıreme, so kou!"Na qesunê waklüye ra, xofê heşi vêsaniya heşi ra daha zaf bi ve gıran. U ki, koo ke verg tıro şi, uza ro ho sana ve rae, rema. Waklüye miye ramıte, endi amey ve nêjdiyê Phıtwêjiri ke, kesegan tey vêjiya... Ho 'ro miye guret, ame ke miye waklüye dest ra bıjero, waklüye vergi u hêşi ra ke sa vato, eve savır kesegani ra ki vati. Eve top u rumu terşi day ve kesegani. Niada ke teseliya kesegani bırriye, raa koy musnê ra kesegani. Kesegan ki eve gamunê çipu rema, şi.Waklüye miye gurete, amê leê Phıtwêjiri. Ae ve deyra miya ho sarebırrnê, werde. Hurdêmine pizê ho ke kerdi ve mırdi, wertê bırri de saqê ho kerdi derg, merediay ra.A roze verg, hes, kesegan tersu ra vışiay pêro. Caê lınge bınê hora nêkerde, remay ko ro şi. Vergi ho vırende rasna ve ko. Hes ve kesegani ra ke amey, ho rasna ve ko; şiye endi dina gureti vi. Tersu ver hên çip remay ke, a roze hes ki, kesegan ki araq de rınd bi şia. Roza bine soder kesegan ve vergi u heşi ra ko ra rastê zuvini amey. Vergi qese kerd ra:

"Lao ez vıjêri ecayivê kewtu cı!"

Heşi, eve kufayiş, pısayişi pers kerd:

"Çıko? Bıra vaze!"

Vergi nia cırê vati:

"Ez ke ha koo sıpe ra amu war, uza rastê lüye amu. Eke lüye miya de gostıne gureta, hawa sona. Amu ke miye cıra bıjêrine, lüye hêrs biye mıra vake: "Lao! Tı qayde kewta? Zonena ke na miya kamiya? Na miya Phıtwêjiriya! Phıtwêjir ve phoncas mordemunê ho u top u rumunê hora haê ha boverayê. Eke bıhesnê ke tı miye wazena, to ki, mı ki gılê top u rumu ra benê!"

Ez sas u was kewto cı. Lüye mıra vake: "Mevınde, bıreme!" Xof kewt ve zerê mı, remu, amu!"

Vatena vergi ke qediye, heşi qese guret:

"Lao! Mı ki a diye. Ez ki amu ke miye cıra bıjêrine, aye mıra ki vake, Phıtwêjir naro, Phıtwêjir haro. Mı ki miye caverdê, amu. Na Phıtwêjir kamo, çıko?"

Kesegani ki xıska, xırpa u va:

"Mı ki a lüye diye. Aye, mıra ki na qesê tamasey vati. Mı eve çımunê ho nêdi, çıko, çıwao na Phıtwêjir. Eke vatena lüye ke raştia, sarê marê belao de gırs amo."

Helmê keşi ra veng nêvêjiya. Uncia kesegan xıska, nia vake:

"Ecev na Phıtwêjir ve phoncas mordemunê hora kotiyê? Ma çıturi şime bıvênime?"

Vergi kesegani ra vake:

"Tı so, bıvine, bê!"

Heşi ki hetê vergi guret, kesegani ra va:

"Bıra verg raşti vano, tı so! Çhêrê ma tıya."

Kesegani, sarê ho ke sana ra, vılê ho ki pıra saniya ra. Nia cuav da:

"Lao! Vıle mı repo, nêşikin ke nat u dotê hode niadi. Top u rumu kamiji het ra nanê mıra, nêşikin bıvênine. Ez nêsonu. Eke gos nanê ro mı, bıra hes şero. Calasunê ma bıra heso."

Vergi ki nia phoşti dê ve kesegani:

"Ya, ya! Pilê ma bıra heso. Bıra hes şero."

Hama bıra hes ki raji nêbi:

"Nê, ez nêşikinu! Na rozu mı uncia vozd guretu, ez gıranu. Waxto ke top u rumu mıranê, besenêkenu ke vojdine. Ez nêsonu."

Hes ve vergi u kesegani ra kongra ho kerde derg: Kam şero? Çıturi şero? Ma çıturi, koti Phıtwêjiri bıvênime? Eke top u rumi nay ve mara se bıkerime? Na qesu sero dergaderg qesey kerd. Peniya peene de nia qerar da cı:

"Ma hirêmine ra bıra verg çipo. Hem ki baqılo. Ju xıla bıra vergi des metroo. Bıra verg naro, bıra verg haro... Dae ra, na kar bıra verg gere bıjêro ve ho ser."Vergi endi itiraz nêkerd. Wertê hode ca-ma ki belü kerd. Şi kewti ro. Roza bine çhike ra verg kewt ra ve rae, hetê waklüye ser şi. İ hetu de xeylaê feteliya. Axıri düri ra waklüye ve Phıtwêjiri ra wertê bırri de seder kerdi. Tersenık tersenık ho 'ro cı guret, şi. A helme de Phıtwêjir hewno xori de bi. Waklüye di ke, verg nao yeno. Verg ke ame bi ve nêjdi, waklüye hêni pencık fişt ra Phıtwêjiri ke, canê Phıtwêjiri hem deza, hem ki Phıtwêjir tersa, metroê ra jêde thil bi. Vergi xof kerd, ame ke bıremo, waklüye venga cı da:

"Bıra verg voz mede! Ala bê! Tı qey ama?"

Verg nêthora ke şero leê Phıtwêjir u waklüye. Dae ra, sare sıkna ra ve waklüye, honde ke phıjêni kewte ra ve cı, vake:

"Helmê bê ita!"

Waklüye şiye leê vergi. Vergi waklüye rê hal u hêkat kerd ra, cıra nia va:

"Ha fılan dere de arêye esto. U dere de mı ve kesegani u heşi ra qulığiya sıma diya. Ma wazeme ke Phıtwêjiri bıvênime, nas bıkerime. Sımarê sılayiya. Bêrê, şime uza!"

Nae sero waklüye vergi ra va:

"Tı ita vınde! Ez Phıtwêjiri ra reê perskerine, u sa vano."

Waklüye şiye leê Phıtwêjiri. Helmena, a verde, Phıtwêjir dae dıma vêjay, amey. Waklüye vergi ra vake:

"Bıra verg, era ma verkuye, şime! "Xêylae rae ke şi, vergi niada ke dara ke rae serowa, eke ejdayiro de şia pıloşiyo pıro. Xof kerd, vırre kewte ra cı, peyser voz da. Eke voz da, Phıtwêjir qe nêvınet, hên kuya morri ra ke vıle de guret. Vergi düri ra niada ke, eke Phıtwêjiri hao mor qıs-vıs kerd, uncia terso de gırs kewt ve zere vergi. Phıtwêjiro ke hona talasê morri dero, vergi waklüye ra vake:

"Waê, sıma gıra-gıra bêrê. Ez wazenu ke rew şerine arêye. Ma gere qulığiya sıma rınd bıvênime. Ez sonu, sıma bêrê!"

Verg hên çip vost ke, hona Phıtwêjir ve waklüye ra raa arêyi lete nêkerda, ho resna ve arêye. Veng da:

"Bıra hes! Bıra kesegan! sıma kotiyê? Voz dê! Phıtwêjir nao ame, kokê ma ano!"

Bıra hes verê arêyi de vêjiya ve qawaxe ser. Kesegan ki şi, kewt ve kuxa arêyi, uza ho dard ve we. Kuxa arêyi de hên horê more sanay ve horo ke, qe bêlü nêbiyêne. Hondae ke ju çımê ho bereqiyêne.

Bıra heşi gılê qawaxe ra, kesegani ki kuxa arêyi ra veng fişt ra ve ho. Heşi, vergi ra pers kerd:

"Lao, no çıko, çıvawo ke kokê ma ano? Ez wazenu ke ey bıvênine. Niade, mı nao na qawaxe ra ho dardo we. Tı ki caê ho weda! Ala reê no zalım bêro, çimê ma reê era cı gınê."

Kesegani ki jê heşi qesey kerd:

"Bıra verg tı ki ho weda! Zovina ca ke nêvinena bê leê mıde kuxa arêyi kuye. Hora tı gewra, tenê ardu horo sane, qe bêlü nêbena. Meterse!"

Vergi, heşi u kesegani ra reyna va:

"Ez sımara vanu "voz dê!" Hama uncia ki sıma zonenê. Ez sonu koê şevzu."

Vergi ho vırende dere de na ve ro, davacêr de şi. Eke kewt ve tholde, vêjiya ser, koê şevzu de şi.Çırpeniya lıngunê waklüye u Phıtwêjiri ke amê gosunê kesegani u heşi, inu vêngê ho bırna. Phıtwêjir ve waklüye ra vırende hes, peêcoy ki kesegan di. Hurdêmine niada ke waklüye nawa yena, eke xoneo dımao.

Dewıji şi vi waru. Hona waxtê vasturiye u cuynu nêbi. İ rozu qulê de Haqi nêamêne arêye. Dae ra arêye de dewran kewti ve meru. Lüye ve Phıtwêjiri ra ke kewti ve arêye, ondêr meru zere de cirite estêne. Phıtwêjiri ke merey di, natra-dotra kuya meru ra. Xalta tirakê keseganiyo ke kuxa arêyi de bılişkino, kuya pıra. Hên pencık estra cı ke, çımê kesegani çhêr-ver kerd, vet. A helme de, kesegani hem dezê çımê hora, hem ki tersu ver hên zırça, hên ho ont ra ke, dar u berê arêyi, ustınê arêyi rıznay. Taê çêranê arêyi şikiay, rıjiay, amey war. Nae de Phıtwêjiri tersu ver ho pençerê arêyi ra est ve tever. Qawaxa ke verê pençerê arêyi de biye, hes vêjiay vi dae ser. Phıtwêjiro ke pençerê arêyi ra xıla na qawaxe bi, heşi tersu ver vake "zırr!", ho qawaxe ra est ve bıne.

Kesegan ve heşi ra eve heşireni remay. Hes hên xıravın gınay vi waro ke, bêrikê ho şikiay ve, lengêne. Kesegan ki çımo jura bi vi korr. Hurdêmine a roze varaso ra axıri ho rasna ve koê şevzu. Vergi, i düri ra serder kerdi.

Xeylae ki verva cı ame. Niada ke bıraê huo ju biyo korr, uyo bin ki biyo leng. Khuza, bınê zımelu ra huyiya, nia veng fişt ra ve ho:

"Lao! Mı sımara nêvake; "Bıreme!" Sıma gos ro mı nêna. Ala vazê; se bi? Nu çı halo sıma kewtê cı?"

Hes, dezê hermê hora nalêne. Tenê ke oreşiay ra, vergi reyna kesegani ra pers kerd:

"Bıra kesegan mıra nêvana, sımarê se bi? Sıma çıturi kewti ve na dare?"

Kesegan kufa, xıska nia qesey kerd:

"Nêro bıra torê çı qesey bıkerine. To ve ho ki di ke, de hevê pısıngo na Phıtwêjir. Hama ondêr tı vana belkia şêro. Jê bıliski vırende kuya mıra. Çımê mınu ju vet. Ame ke iyê bini ki vezo, mı arêye rızna, nêverda. Nafae ki pençere ra kuya qawaxe ra. Wast ke bıra heşi bıkıso. Bıra heşi ho rınd ke esto bıne. Hora bıra heşi ke ho bıne nêestêne, merdi vi."

Na qesunê kesegani sero hes nala u helka, na qesey vati:

"Bıra, bıra, Phıtwêjiri ke bıwastêne hora ma kıstêne. Mırê hên yeno ke, ey wast ke tersu ma do. Hora na bêrikê mı ke bi ve wes, na welat mırê tove bo! Ez canê hora nêvêrdu ra. Dina honde tenge ki niya. Sıma se kenê, nêzonu. Hama ez sonu zovina kou."

Kesegani ki:

"Hora ju çimê mı şiyo, ju mendo. Mırê çı na welat!"

Vergi reê bıra heşi de, reê ki bıra kesegani de şer kerd, va:

"Bıraênê! Mı sımara jêde Phıtwêjir di. Ey verê çımunê mıde, ju helme de ejdayiro de şia qis u vis kerd. Ez ki sonu."İ rozu hire bırau ra vırende verg heçepil bi, şi. Dırvêtê kesegani u yê heşi ra ke bi ve wes, i ki kewti ra ve rae, eve hêşt u asmu rae şi. Hiremena hên düri şi ke, reyna peyser nêamey.Phıtwêjir ve waklüye ra zaf rozê weşi di. Peêcoy na xevere ke biye vıla, şüane ve miyu ra ki zaf bi sa.Vatog: Uşenê Qemeri / Vialere

1993, Estemol


----------------------------------------------------
Vılıka ma, rındeka ma
Lem namıta, zeri dırbetına
Gıla cı namyaya, sıkyaya
Bé qedr u kimet menda
...
Kam dusney cı ameyo
Pay kerdo, pay kerdo siyo
Vırnayo ge tiya,ge uja
Sékur mendo, békes mendo

Ju vılékénda ma bı
Tık u tenya
Bé dost u bé kes
Dostra bol dısmené cı bı.

Ju vılékénda ma bı
Qıseyéndo wes,
desténdo germ
Rojédo hewl nédibı
Hırg çi antbı xo sine

Ju vılékénda ma bı
Bermiyé cı nébıryayé
Bé hal kewtbı, derman geyrayé
Nalina cı erd u azminra biyé vıla

Ju vılékénda ma bi
Pelisyabi, çılmısyabi
Ju merdémédo hewl u rınd
Zerya cı damıs nébi,

Dest est kar u gırwedı cı
Vılaka ma rojra roj
Bı derg, bı sén
Lem bı lem bı kıho

Tersé cı néqedyabı
Xırabxori çosmedé cıd geyrayé
Sebeno vılıka ma tenya meverdé
Çımandé tengara sıtar keré

Ser 4.3.1993 miyabeyndé Denimarka u swed trend nusyayo.

http://cimezaza.tripod.com/


-----------------------------------------------------------------------------------

Mı sewék yo hon di.
Yo zarec omêb’ vér com.
Zeg yo mıra vaju.
Deré wırz we, deré ayab
Ez hona qıl biya onyawa vér coma ....
Êla ez çı boni.
Yo zaracéka sıpi ha vér comda
Êla hın rında, hın rında.
Merdum qémisniben boni cıra.
Zarac onyena mıra, ez onyena yêra
Sonki mıra çik wastén.
Sonki mıra, mıra çik vatén.
Êla zon zarec çinuk ki dérd xu mıra vaju
Ez siya vér com mı pencera kerd a .
Mı va zarecé.
Werıbén ıka zon tı bıbên tı mıra derd xu
bıvatên.
La ez zona tı niskena mıra çik vaji.
De vınder ez tıra çik vaj.
De ıka fır bıd su
zeré çalé duerni.
Deré bon deliyé zeré mı se kena.
Ayawaaa yon rakotiwa
Eger rakitiwase qe qaris meb’
meker aya wa xur rakuer.
Belki o hon xud mı vinena
belki qe qayil niya
O hon yı bıqediyu.
Ujad vınner heyyona bi aya.
Wexta bi aya
veng bıd cı wa biyer cé tı.
Bon zeré çımon yıra.
Wa ya zeré çımon tıd bıêsu
o çımon xu bıqefılin.
Fır bıd bi cé mı.
Çımon xu a-meker.
Tı heyyon resawa cé mı
tı omya cé mı çımon xu aker .
Aker ku wa ez delaliyé zeré xu çımon tıdı
bıvin.
Desu desu cehdétu acıxı bu zaracé.
tur oğırib.
La xu vira mek ez ha ityad bawé tuwa
zarecéééééééééé desu desuuuuu

http://cimezaza.tripod.com/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
çımhal zerey mı beno teng
derdé mı beno
ez yeno na dıka ronişeno
xaseka mı kewna mı viri
roj veşeno,ez veşeno...
payiz yeno
pur kewno érd
gıl veşeno, dar veşeno
çımhal zeréy mı beno teng
ez yeno na dika anişeno
né kaşana
derd u küle mı
qahr u qotiké mı rişyeno
ez beno şenik
per u qenadi niyené mına
yeno to kişta anişeno

rınd kı tı esta
rınd kı no eşq esto
der u kül
no bırık , no dahl u dırık
mıré dosto
paştiya mı mı qayima
mıqayé mı ewro çita to
xo méra besta

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005209358794

----------------------------


Bext mırad tı çımıd bımon
Tı şiyér vér déri derı zuabu
Homa afat tırud
Tı qe pil niyéb
Qeda bela tı sarı ...
Tı pırnikra biyer
Tawınıb tıragér
Kezebé tı bımasu
Jon tırgınu
Homa to berz ker bıd erd
Tufon tır gın
Astere to asimona nimon
Şayış to bıb omiyayış to çinib
Morcele tı qını'ku
Homa çım rueşnayi nimuejnu tısmile
Emır tı êmır kulbıze wesarib
Tı laj nib
Tı kena nib
Tı wesar nivin
Tı sıva nivin
Homa taallah amir tu dergkeru saat u wes bidu tu amir tu geribid(gurbetedi ) biveru
Tu cı veta mı sarı Homa dıhınde veju tı sarı
Werdıseko tı wenı bınate gosti tuwo aste tura geru
Tı tetırxon niv
T'afon tır megın
Tı qe laj niyéb
Tı şiyér déri ver, derı zua bu
Tı jiyéra şiér bınra niyé
Kom zot don mari, wa ruejyın bib tari

------------------------------------------------------Ğeli wağt, duri mendena Dewe ser ma nivisna, kami ebe zone ma(Zazaki) kami bê Tırki, hetane na wağt qet keşi serê zone ma'ra(Zazaki) çiye niyard pêser, keşi jübini'ra neva(t) ke; qey zone ma sero ma çiye neva me, qey ma no Zon xo vira kerdo?

Kamciye ma Domana(Gije)'ne ğode zone ma qesekeno yaji musneno cı?

Wayir biyana Dewe ebe dı klamane Zazaki niyo, Wayir biyana Dewe ebe di resmane dewe niyo, wayir biyane dewe zon'ra, Sanık o Sunuka'ra derbaz bena.

Zone ğo'ra meterse, Zon Şima keno pil(gırd)....

http://zazaedebiyati.tr.gg/Ana-Sayfa.htm

-------

http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_15.htm

-------

http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_17.htm
 

Bugün 23565 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=