Ana Sayfa
İletişim
sayfa-2
sayfa-3
sayfa-4
sayfa-5
sayfa-6
sayfa-7
sayfa-8
sayfa-9
Sayaç
sayfa-10
sayfa-11
sayfa-12
sayfa-13
sayfa-14
sayfa-15
sayfa - 16
sayfa - 17
sayfa - 18
sayfa - 19
sayfa-20
sayfa-21
sayfa-22
sayfa - 23
sayfa - 24
sayfa -25
Qariqatüru -Karikatürler
Gireye Pela Umbazu
 

sayfa-12Foto: Bêmane : Anlamsız
Gıran : Ağırlıklı
Bêgıraniye : Ağırlıksız
ebe Qese : Sözlü
Bêqese(in) : Sözsüz
ebe qayt : Bakımlı
Bêqayt(ın) : Bakımsız
Tehsilın : Eğitimli
Bêtehsil(ın) : Eğitimsiz
Müzikın : Müzikli
Bêmüzik : Müziksiz
Vengın : Sesli
Bêveng : Sessiz
ebe Dec : Ağrılı
Bêdec : Ağrısız
ebe tici : Güneşli
bê tiji : Güneşsiz
Hewrın : Bulutlu
bê hewr : Bulutsuz
ebe Roşti : Işıklı
bê Roşti : Işıksız
Qewetın : Kuvvetli
bê Qewete : Kuvvetsiz
ebe Qısawete : Tasalı
bê Qısawete : Tasasız
ebe Lewiyais : Hareketli
bê Lewiyais : Hareketsiz
Roniştae : Oturmuş
Kaybenık : Oyuncak

Bêmane : Anlamsız
Gıran : Ağırlıklı
Bêgıraniye : Ağırlıksız
ebe Qese : Sözlü
Bêqese(in) : Sözsüz
ebe qayt : Bakımlı...
Bêqayt(ın) : Bakımsız
Tehsilın : Eğitimli
Bêtehsil(ın) : Eğitimsiz
Müzikın : Müzikli
Bêmüzik : Müziksiz
Vengın : Sesli
Bêveng : Sessiz
ebe Dec : Ağrılı
Bêdec : Ağrısız
ebe tici : Güneşli
bê tiji : Güneşsiz
Hewrın : Bulutlu
bê hewr : Bulutsuz
ebe Roşti : Işıklı
bê Roşti : Işıksız
Qewetın : Kuvvetli
bê Qewete : Kuvvetsiz
ebe Qısawete : Tasalı
bê Qısawete : Tasasız
ebe Lewiyais : Hareketli
bê Lewiyais : Hareketsiz
Roniştae : Oturmuş
Kaybenık : Oyuncak

------------------------------------

Foto: Ğwırbet! ğwırbet!
tı nomê ğêribiyê ğwırbet
tı nomê feqiriyê ğwırbet
tı nomê yêsiriyê ğwırbet
tı nomê biyekêsiyê ğwırbet
tı nomê bındêstiyê ğwırbet
Ğwırbet!
tı zê ercêl biyewêxt
Ğwırbet!
tı zê dısmên biyebêxt
Ğwırbet!
tigu tı tıy e’ tı ra hes kena
istiqbali mı tı do e tı ra hes kena
Ğwırbet !
êg e tı ri mecbur a
mevaj qê e tı ri mecnun a
Ğwırbet!
zerkotê çımon siyon a
labelê çımi tı nê
zerkotê qom a derg a
labelê qomê tı nê
zerkotê rındi u wêsi wa
zerkotê rındon u weson a
labelê zerkotê tı niya
http://cimezaza.tripod.com/

Ğwırbet! ğwırbet!
tı nomê ğêribiyê ğwırbet
tı nomê feqiriyê ğwırbet
tı nomê yêsiriyê ğwırbet

tı nomê biyekêsiyê ğwırbet...
tı nomê bındêstiyê ğwırbet

Ğwırbet!
tı zê ercêl biyewêxt
Ğwırbet!
tı zê dısmên biyebêxt
Ğwırbet!

tigu tı tıy e’ tı ra hes kena
istiqbali mı tı do e tı ra hes kena

Ğwırbet !
êg e tı ri mecbur a
mevaj qê e tı ri mecnun a

Ğwırbet!
zerkotê çımon siyon a
labelê çımi tı nê

zerkotê qom a derg a
labelê qomê tı nê

zerkotê rındi u wêsi wa
zerkotê rındon u weson a
labelê zerkotê tı niya

http://cimezaza.tripod.com/

------------------------------------------------

Foto: Key ma dewda Anazoy dı bı. Key xalda mın a Sıltanı zi dewda Hedroy dı bı. Piyê mı dewda Anazoy ra ez rışta dewda Hedroy, key xalda mı kı ez wıja dı wendena medresi, wendena kıhanı, yanê Qürhan bıwana.
Roşanê Heciyan (Qürban) tay mend bı kı biro. Piyê mı nıştbı estorda ma ya kıhêlı u amebı kı mı bero keye, qandê bımbarek kerdenda roşani. Homa zano mı zi bol beriya bırayandê xo, marda xo u keydê xo kerdıbi. Külfetê keydê ma bol kewtibi mı viri. Mı waştê kı rojê ravey xo inan resna u inan bıvina. Fına sıfteyênı bi ez inan ra kewtıbiya duri. Nezdi hirê-çıhar mengan bı mı ê kes nêdibi. Dürıv u xeyalê cı mı çıman vera şiyê ameyê. Wexto kı piyê mı ame mı bol kêf kerd u kêfan ver mı kerdê bıpera. O wext ez hirês-çarês sere biya. Hesretey mı rê bol çetını ameyê. Mı waştê kı deqeyê veror piyê mı, mı bıgiro u bero bırayandê mı hetı.
Piyê mı ame dı roji dewda Hedroy dı mend. Ê dı roji mı rê bibi serê. Roja hirını piyê mı verni dı, ez ey pey dı nışta estorı u vera dewda anazoy ma kewtimı ray. Dirê roji roşanirê mendbı. Ma maey resay bınida dewda Kewkülık u Seyrangi. Dewı miyan ra, ortmi sera jewi veng kerd a ma u wına va: "Şıma yê şınê koti, kamci dewı? Piyê mı va: "Ma yê şınê Anazo" Ey va: "Cor dı bol varan (yaxer) varayo. Laya Zengıçurı werışta. Şıma nêşenê cı ra ravêrê. Bêrê emşo meymanê ma bê, heta meştı la hebê anışo. O wext şıma rehat, rehat şenê cı ra ravêrê" Piyê mı va: "Seni beno. Cayê dı ne hewr güra u ne zi varan vara? Ey va: "Ma hetı zi ne hewr güra u ne zi varan vara. Labırê kışta coriya bol varayo. La wıni werışta, wıni werışta, biya di-rê qatê roy (Fırat)". Piyê mı va: "Ella, Ella... Wıni seni beno? Ey va: "Qe pers mekı, beno" Ageyrê bêrê emşo ma hetı bımanê, heta meştı Ella Kerimo" Piyê mı va: "Teba nêbeno, ma do şırê. Estora kı ma bın dı estora bındê bahriya, estora ahmed Begdê Dımıliyana. Ma koti dı cı qelıbınê, a do ma wıja dı vejo teber.
Estora ma zi to vatê qey Düldüla. Wexto kı çıhar lıngan ser şiyê, to vatê qey peri pa rüwayê u a ya perena. Wexto kı to qelıbnayê awı, to vatê qey dêwê masano, wıni awı qelışnayê, cêra abırnayê u tey asnawı kerdê. Wıni bı hüner u meharetıbi kı, kes cı ra nêtersayê u nêvatê ya do mı rayo verdo, ya awı dı şıro, yan zi cayêra nêravêrno. Bolê dışmeni to dımı kewtê, ay tı inan ver reynayê.
Labırê fına zi ê dewıji qaxudı bi u bol tersayê. Bê ê merdımi xeylê dewıji dıha vıjıyay ortmandê xo ser u veng kerd a ma u ma rê va; "Meşırê" O mabêndı jewdê pili veng kerd a pêrdê mı u va: "Tı zanê, nameyêdê a la zi laya panc bırayana. A la wıni xezeba, wıni xezeba kı, ay panc bıray fınêra xover berdi, kerdi war u werdi. Ey ra namey ay laya panc bırayan pilanê ma na pa. Bêrê emşo bımanê. Şıma nêzanê a la çı layêda zalım a. Ef kerdenı ay hetı çıniya". Labırê piyê mı merdımê do bol ekıs u inad bı. Fınê Nuh bıvatê, ey fına Pêxember nêvatê. Dınyay bıvatê, ey tım ê xo kerdê. qandê a eksey u inadeyda cı zi, tım serey cı belayan ver nêreyayê u tım belay kêberdê cı vero bi. Ey vatê qey heme çi zey ey o u o heme çi şeno bıkero.
Inan rê va: " Dı roji roşan mendo. Vanê ma şırê keydê xo u roşani ser resê. Heme külfetê ma yo raya ma paweno. Ma cı rê soz dabı kı ma do ewro birê. Eger ma ewro nêşırê keye nêresê, do zahf meraq bıkerê u qaxudı bımanê. Ey ra vanê ma ray kewê u şırê. Qandê nê sedeman ma nêşenê vınderê" Dewıjan ra jewi va: " Tı zanê, ma ra vatenı. Güna-mına ma dı nêmend. Ma wezifey xo kerd u güna xo sera eşt. O bin gırêdayey to yo, tı zanê. Şırê oxırê şıma yê xeyri bo, Homa şıma qeza u belayan ver bıreyno, sıtar kero. Gırwey şıma raşt biyaro, destanê xo şıma vera gêro, şıma afetan ver bıreyno". Piyê mı va: "Ella pêxember şıma ra razibo, Homa tewrdê gırwedê şıma bo" Xatır waşt u ma kewtimı ray.
Ma ameymı lada zengıçurı ver kı, çı bimı. La wıni werışta, wıni werışta. Wıni a ya cordı yena, wıni yena, zekı kıo bıqelıbiyê pêser, wıni qelıbêna pêser. Dar u bero kı kewtbı cı ver, xover qılaynabı u cordı ardê. Hendê solıxê ma cı vero vınderdimı u wınyay heybetê a la ra. Gürı-gürı u heybetê cı ra zeriya kesi vısıyayê. Ez wıni cı ra tersaya, wıni tersaya, hergı muya gandê mı bibi zey xençerana. Zeriya mı küt-küt eştê u ez tit-tir lerzayê. Ê xof u tersi miyan dı mı pêrdê xo rê va: -Keko, ma do estora xo na la qelıbnê u ravêrê? Piyê mı va: -E lacê mı. Zewbi ray u çarenadê ma çıniyo. Mı va: - Ma na la do ma xover nêbero? Na estora ma do bışo ma bı selametey a ravêrno u vejo kıştı? Piyê mı va: -E lacê mı, do ma vajo kıştı. Tı zanê estora ma düldüla bındê bahriya. Ma koti acı qelıbnê, do wıja dı ma vejo koşe.
Tabi mı emel nêkerdê kı ma do bı selametey a bıvıjiyê kıştı. Mı xo pize dı vatê: -Na la do ma bı tewrdê estora xover şano u bero. Ma hirê hemını bıqültno u buro. Tersan ver mı nêwetardê kı pêrdê xo rê vaja; "Hadê ma peydı ageyrê" Mı zanayê xo nêronano u peydı niyageyreno. Eger dewda Seyrangi dı vınderdê mesele nêbi. Qandê kı wıja dı nêvınderd bı, newe zi peydı niyageyrayê.
Çend fıni piyê mı naşt-daşt, nopol-opol la vero şi u ame. Wınya awı ra, wınya heybetê awı ra, gürini u xofdê cı ra. Wıni asayê kı ters kewtbı pêrdê mı zi pize u ey zi zahf xof gırotbı. Labırê camêrdey u inadeyda xo ra nêbiyê u xo nêronayê kı fına peydı ageyro u şıro a şewı dewê dı bımano. Fınê vatbı estora mı estora bındê bahriya, koti acı qelıbna ma wıja dı vejena. Hendê nim seatı ma bı estora a la vero şi u ameymı. Piyê mı çımê xo pêlandê la ra niyabırnayê. Wınyayê, wınyayê gürini u heybetê la ra. A wınyayenı ra mı hebekê cesaret gırot. Pêrdê xo ra pers kerd u va: - Keko, ma nêşenê peydı ageyrê u şırê emşo dewê dı bımanê, hetan kı la anışo? Tı zanê tava varandê nê demi fınê ra yena u ravêrena. Tavı ravêrdı tepey a, la zi anışena. To nêdi dewıjan va; Emşo la anışena u ê meştêri şıma rehat, rehat ravêrenê a kıştı. Piyê mı va:-Nê lacê mı. Metersı, metersı. Estora ma do ma bı rehateya ravêrno a kıştı. Tı zanê dı roji roşanirê mendê.
Vanê ma şırê hadreyeya xo ya roşan u cıkerdenda qürbani bıkerê. Eger ma ewro nêravêrê, beno meştı dıha vêşi varan bıvaro u la dıha vêşi bo. O wext qet ma nêşenê cı ra ravêrê u şırê roşani ser resê. Ma fına peydı ageyrê, heme do ma bıhüwê.
Qısey xo wına ramıti u va: -Xo weş bı mın a tepşı. Ez o estorı qelıbnena la. Mı xo pêt peyra bı pêrdê xo ya tepışt. Piyê mı "ya Ella, ya Evdılqadırê Geylani" va u estorı qelıbnê awı miyan.
Estorı seni kewtı ca do xori u lıngê cı erd ra bırıyay, nime awı miyan ra, sere awı sera, bı asnawı kerdena kewtı awı ser u verê xo da a kışta la. Awı qelışnayê, asnawı kerdê u awı dı şiyê. Labırê nêşayê raşt bı raşt, hemver u istiqametê xo dı asnawı bıkero u bıvıjiyo koşe. Pêlanê awı a xover hendê kilometreyê cayo kı ma do cı ra bıvıjiyê, raya kı ma do pa şırê a ray u o ca ra vıstı duri. Yanê xover berdı. Awı a xover berdê, labırê ay zi xover dayê. Rew rewi wesarê xo nêvıstê la dest kı, la u pêlê cı ay xover berê u war kerê. Bı zordayena, xoverdayena, bınida dewda Xelokendi dı, hemver dewda Qışlani dı amê qıraxı, amê koşe. Labırê lınganê cı erd nêtepışt kı la miyan ra bıvıjiyo.
Çımkı, cayo kı amêbi koşe heme si gırdi, sal, kemer u kortibi. Wexto kı lıngê xo yê verni eştê, lınganê cı erd nêgırotê, nêtepıştê kı qüwetê xo pey ra bıdo ser u awı miyan ra bıvıjiyo. Lıngê cı ê si, sal u kemeran ra derıskiyayê. Hendê çend deqiqan bı no hesaba ay xover da. Labırê hergı fını dı zi lıngê cı xijıkıyayê u fına a dafê miyandê la biyê. Heta o wext piyê mı zeriya xo u moralê xo nêxerpına. Wexto kı di lıngê estorê erd nêtepşenê u a ya nêşena bıvıjiyo kıştı, rengı eştı u cı dı bengz nêmend. Veng kerd a mı u va: -Lacê mı, nêzana na laya kena ma xover bero u buro? Eger wına şıro u wına ma xover bero, pancsey (500) metro cêrdê ma dı qet nêşena biro kıştı u bıvıjiyo. Mı va: - Çırê keko? Ey va: -Çımkı cêrê cı heme kemero, heme siyê bol gırdiyê. Wexto kı inan reso u ma inan ro do, letey ma yo en gırd goşê ma manenê. Ê siyan u kemeran miyan dı pêlê la benê vêşi. Ge nakışta, ge a kışta danê siyan rao u çorşmey kesi çerx benê. Wıja dı zept kerdena pêlandê la bol zehmeta. Siya miyan dı kes ne şeno asnawı bıkero u ne zi xo bıluno. Kesi zey delamiya dordorıkandê awı miyan dı doş kena. Hendê kilometreyê cêrê ê si u kemeran, heme herzaleyê herê. Kes wıja reso ser u bın beno. Hebna dıha cêrê cı zi royo. Yanê la resena ro u bena tewrdê roy. Wıni aseno peyniya ma amê u ecelê xo ma bı destandê xo ya kerd hadre. Verênanê ma vato: " O kı awı ra, adıri ra, sileh ra, mar u cınira nêterseno, o Ellay ra zi nêterseno" Riyê nê çiyan serdın u xofıno.
Wexto kı piyê mı wıni va, bengz-mengz mı dı nêmend u riyê mı bı zey çaputiya. Bi küpı-küpı, pıtı-pıtı u tepı-tepa qelb u zerida mı. Kesi vengê eştenda inan tebera aşnawıtê. Zıwanê mı zi kılit bı. Mı dıha nêşa vaja keko ma do se kerê u seni bıreyê?
Estorı tım vera cêr, vera miyandê laya şi. Piyê mı tım verê cı açarna vera kıştı. Bı no hesaba nezdi se metroy koşedê la dı, hemver dewda xelokendi dı la ma xover berdi.
Nezdi çend seymetroy mend bı kı, ma ê keran miyan resno, lete-lete kero u xover bero. Axıri, estorı fınê pencey lıngandê xo yê vernıyênan eşti vera koşe. Ellay ra şansê ma pê tepışt. Lıngê estorı amey cayê do bê siyın ro u erd tepışt. Wexto kı lınganê cı yê vernıyênan erd tepışt, estorı pey ra zor da lıngandê xo yê peynıyênan u xo kütê ravey kerd. Hendê çıtmeyê vera verni amê tepey a, lınganê cı yê peynıyênan zi erd tepışt. Estora ma dıha erd nêvırada. Zor u küti day xo u hetê koşiya amê. welhasıl bı rezileya ma la miyan ra veti koşe.
Çend dewıjê dewda Xelokendi estibi, heme ameybi temaşey ma kerdê. Labırê destbereya kesi niyameyê kı, birê u ma bıreynê. Kam dekewtê a awı miyan, reyayışê cı çınêbı. Do pêlan ver kewtê u tey bışiyayê. cayê do wınibı kı, tey ne asnawı biyê u ne zi kesi şayê xo cayêna tepêşo.
Wexto kı estorı vıjiyê erdê wışki ser, ma wırnan nefesê da u gırot. Bahdê nefes gırotenı u xo amyayenı ma wırna estorı ra amey war. Labırê estora ma hêlera kewtbi. Hılpı-hılpa cı bi. Hım ma u hım zi estorı ra zekı awı pırokerê, wıni awı ameyê war u ma ra rıjyayê. To vatê qey çıranıka şına. ma tam bibi hi u ma dı qandê Ellay qırtıkê, hendê makê cayo züwa nêmendbı. Hıpı-hıpa estorı nêbıryayê.
Dewıjan hıma ma gıroti u berdi key Xelodê Emoş axay. Wıja dı çınay ma vırna, çınayo wışk da ma ra u ma kerdi züwa. Bı no hesaba estora ma bı zor u belaya ma a la miyan ra veti u reynay. Na mesela sera piyê mı a inadeyda xo ra fek vırada. Estbı se aqılê cı amebı cı sere. Çımkı ecelê xo bı çımandê xo ya di. Merd amebı ma lıngan ver, labırê estorı o ma ra vıst duri. Reyayena ma zi a estorı destı bi. A bışiyayê, ma bı rehateya şiyê...

Key ma dewda Anazoy dı bı. Key xalda mın a Sıltanı zi dewda Hedroy dı bı. Piyê mı dewda Anazoy ra ez rışta dewda Hedroy, key xalda mı kı ez wıja dı wendena medresi, wendena kıhanı, yanê Qürhan bıwana.

Roşanê Heciyan (Qürban) tay mend bı k...ı biro. Piyê mı nıştbı estorda ma ya kıhêlı u amebı kı mı bero keye, qandê bımbarek kerdenda roşani. Homa zano mı zi bol beriya bırayandê xo, marda xo u keydê xo kerdıbi. Külfetê keydê ma bol kewtibi mı viri. Mı waştê kı rojê ravey xo inan resna u inan bıvina. Fına sıfteyênı bi ez inan ra kewtıbiya duri. Nezdi hirê-çıhar mengan bı mı ê kes nêdibi. Dürıv u xeyalê cı mı çıman vera şiyê ameyê. Wexto kı piyê mı ame mı bol kêf kerd u kêfan ver mı kerdê bıpera. O wext ez hirês-çarês sere biya. Hesretey mı rê bol çetını ameyê. Mı waştê kı deqeyê veror piyê mı, mı bıgiro u bero bırayandê mı hetı.

Piyê mı ame dı roji dewda Hedroy dı mend. Ê dı roji mı rê bibi serê. Roja hirını piyê mı verni dı, ez ey pey dı nışta estorı u vera dewda anazoy ma kewtimı ray. Dirê roji roşanirê mendbı. Ma maey resay bınida dewda Kewkülık u Seyrangi. Dewı miyan ra, ortmi sera jewi veng kerd a ma u wına va: "Şıma yê şınê koti, kamci dewı? Piyê mı va: "Ma yê şınê Anazo" Ey va: "Cor dı bol varan (yaxer) varayo. Laya Zengıçurı werışta. Şıma nêşenê cı ra ravêrê. Bêrê emşo meymanê ma bê, heta meştı la hebê anışo. O wext şıma rehat, rehat şenê cı ra ravêrê" Piyê mı va: "Seni beno. Cayê dı ne hewr güra u ne zi varan vara? Ey va: "Ma hetı zi ne hewr güra u ne zi varan vara. Labırê kışta coriya bol varayo. La wıni werışta, wıni werışta, biya di-rê qatê roy (Fırat)". Piyê mı va: "Ella, Ella... Wıni seni beno? Ey va: "Qe pers mekı, beno" Ageyrê bêrê emşo ma hetı bımanê, heta meştı Ella Kerimo" Piyê mı va: "Teba nêbeno, ma do şırê. Estora kı ma bın dı estora bındê bahriya, estora ahmed Begdê Dımıliyana. Ma koti dı cı qelıbınê, a do ma wıja dı vejo teber.

Estora ma zi to vatê qey Düldüla. Wexto kı çıhar lıngan ser şiyê, to vatê qey peri pa rüwayê u a ya perena. Wexto kı to qelıbnayê awı, to vatê qey dêwê masano, wıni awı qelışnayê, cêra abırnayê u tey asnawı kerdê. Wıni bı hüner u meharetıbi kı, kes cı ra nêtersayê u nêvatê ya do mı rayo verdo, ya awı dı şıro, yan zi cayêra nêravêrno. Bolê dışmeni to dımı kewtê, ay tı inan ver reynayê.

Labırê fına zi ê dewıji qaxudı bi u bol tersayê. Bê ê merdımi xeylê dewıji dıha vıjıyay ortmandê xo ser u veng kerd a ma u ma rê va; "Meşırê" O mabêndı jewdê pili veng kerd a pêrdê mı u va: "Tı zanê, nameyêdê a la zi laya panc bırayana. A la wıni xezeba, wıni xezeba kı, ay panc bıray fınêra xover berdi, kerdi war u werdi. Ey ra namey ay laya panc bırayan pilanê ma na pa. Bêrê emşo bımanê. Şıma nêzanê a la çı layêda zalım a. Ef kerdenı ay hetı çıniya". Labırê piyê mı merdımê do bol ekıs u inad bı. Fınê Nuh bıvatê, ey fına Pêxember nêvatê. Dınyay bıvatê, ey tım ê xo kerdê. qandê a eksey u inadeyda cı zi, tım serey cı belayan ver nêreyayê u tım belay kêberdê cı vero bi. Ey vatê qey heme çi zey ey o u o heme çi şeno bıkero.

Inan rê va: " Dı roji roşan mendo. Vanê ma şırê keydê xo u roşani ser resê. Heme külfetê ma yo raya ma paweno. Ma cı rê soz dabı kı ma do ewro birê. Eger ma ewro nêşırê keye nêresê, do zahf meraq bıkerê u qaxudı bımanê. Ey ra vanê ma ray kewê u şırê. Qandê nê sedeman ma nêşenê vınderê" Dewıjan ra jewi va: " Tı zanê, ma ra vatenı. Güna-mına ma dı nêmend. Ma wezifey xo kerd u güna xo sera eşt. O bin gırêdayey to yo, tı zanê. Şırê oxırê şıma yê xeyri bo, Homa şıma qeza u belayan ver bıreyno, sıtar kero. Gırwey şıma raşt biyaro, destanê xo şıma vera gêro, şıma afetan ver bıreyno". Piyê mı va: "Ella pêxember şıma ra razibo, Homa tewrdê gırwedê şıma bo" Xatır waşt u ma kewtimı ray.

Ma ameymı lada zengıçurı ver kı, çı bimı. La wıni werışta, wıni werışta. Wıni a ya cordı yena, wıni yena, zekı kıo bıqelıbiyê pêser, wıni qelıbêna pêser. Dar u bero kı kewtbı cı ver, xover qılaynabı u cordı ardê. Hendê solıxê ma cı vero vınderdimı u wınyay heybetê a la ra. Gürı-gürı u heybetê cı ra zeriya kesi vısıyayê. Ez wıni cı ra tersaya, wıni tersaya, hergı muya gandê mı bibi zey xençerana. Zeriya mı küt-küt eştê u ez tit-tir lerzayê. Ê xof u tersi miyan dı mı pêrdê xo rê va: -Keko, ma do estora xo na la qelıbnê u ravêrê? Piyê mı va: -E lacê mı. Zewbi ray u çarenadê ma çıniyo. Mı va: - Ma na la do ma xover nêbero? Na estora ma do bışo ma bı selametey a ravêrno u vejo kıştı? Piyê mı va: -E lacê mı, do ma vajo kıştı. Tı zanê estora ma düldüla bındê bahriya. Ma koti acı qelıbnê, do wıja dı ma vejo koşe.

Tabi mı emel nêkerdê kı ma do bı selametey a bıvıjiyê kıştı. Mı xo pize dı vatê: -Na la do ma bı tewrdê estora xover şano u bero. Ma hirê hemını bıqültno u buro. Tersan ver mı nêwetardê kı pêrdê xo rê vaja; "Hadê ma peydı ageyrê" Mı zanayê xo nêronano u peydı niyageyreno. Eger dewda Seyrangi dı vınderdê mesele nêbi. Qandê kı wıja dı nêvınderd bı, newe zi peydı niyageyrayê.

Çend fıni piyê mı naşt-daşt, nopol-opol la vero şi u ame. Wınya awı ra, wınya heybetê awı ra, gürini u xofdê cı ra. Wıni asayê kı ters kewtbı pêrdê mı zi pize u ey zi zahf xof gırotbı. Labırê camêrdey u inadeyda xo ra nêbiyê u xo nêronayê kı fına peydı ageyro u şıro a şewı dewê dı bımano. Fınê vatbı estora mı estora bındê bahriya, koti acı qelıbna ma wıja dı vejena. Hendê nim seatı ma bı estora a la vero şi u ameymı. Piyê mı çımê xo pêlandê la ra niyabırnayê. Wınyayê, wınyayê gürini u heybetê la ra. A wınyayenı ra mı hebekê cesaret gırot. Pêrdê xo ra pers kerd u va: - Keko, ma nêşenê peydı ageyrê u şırê emşo dewê dı bımanê, hetan kı la anışo? Tı zanê tava varandê nê demi fınê ra yena u ravêrena. Tavı ravêrdı tepey a, la zi anışena. To nêdi dewıjan va; Emşo la anışena u ê meştêri şıma rehat, rehat ravêrenê a kıştı. Piyê mı va:-Nê lacê mı. Metersı, metersı. Estora ma do ma bı rehateya ravêrno a kıştı. Tı zanê dı roji roşanirê mendê.

Vanê ma şırê hadreyeya xo ya roşan u cıkerdenda qürbani bıkerê. Eger ma ewro nêravêrê, beno meştı dıha vêşi varan bıvaro u la dıha vêşi bo. O wext qet ma nêşenê cı ra ravêrê u şırê roşani ser resê. Ma fına peydı ageyrê, heme do ma bıhüwê.

Qısey xo wına ramıti u va: -Xo weş bı mın a tepşı. Ez o estorı qelıbnena la. Mı xo pêt peyra bı pêrdê xo ya tepışt. Piyê mı "ya Ella, ya Evdılqadırê Geylani" va u estorı qelıbnê awı miyan.

Estorı seni kewtı ca do xori u lıngê cı erd ra bırıyay, nime awı miyan ra, sere awı sera, bı asnawı kerdena kewtı awı ser u verê xo da a kışta la. Awı qelışnayê, asnawı kerdê u awı dı şiyê. Labırê nêşayê raşt bı raşt, hemver u istiqametê xo dı asnawı bıkero u bıvıjiyo koşe. Pêlanê awı a xover hendê kilometreyê cayo kı ma do cı ra bıvıjiyê, raya kı ma do pa şırê a ray u o ca ra vıstı duri. Yanê xover berdı. Awı a xover berdê, labırê ay zi xover dayê. Rew rewi wesarê xo nêvıstê la dest kı, la u pêlê cı ay xover berê u war kerê. Bı zordayena, xoverdayena, bınida dewda Xelokendi dı, hemver dewda Qışlani dı amê qıraxı, amê koşe. Labırê lınganê cı erd nêtepışt kı la miyan ra bıvıjiyo.
Çımkı, cayo kı amêbi koşe heme si gırdi, sal, kemer u kortibi. Wexto kı lıngê xo yê verni eştê, lınganê cı erd nêgırotê, nêtepıştê kı qüwetê xo pey ra bıdo ser u awı miyan ra bıvıjiyo. Lıngê cı ê si, sal u kemeran ra derıskiyayê. Hendê çend deqiqan bı no hesaba ay xover da. Labırê hergı fını dı zi lıngê cı xijıkıyayê u fına a dafê miyandê la biyê. Heta o wext piyê mı zeriya xo u moralê xo nêxerpına. Wexto kı di lıngê estorê erd nêtepşenê u a ya nêşena bıvıjiyo kıştı, rengı eştı u cı dı bengz nêmend. Veng kerd a mı u va: -Lacê mı, nêzana na laya kena ma xover bero u buro? Eger wına şıro u wına ma xover bero, pancsey (500) metro cêrdê ma dı qet nêşena biro kıştı u bıvıjiyo. Mı va: - Çırê keko? Ey va: -Çımkı cêrê cı heme kemero, heme siyê bol gırdiyê. Wexto kı inan reso u ma inan ro do, letey ma yo en gırd goşê ma manenê. Ê siyan u kemeran miyan dı pêlê la benê vêşi. Ge nakışta, ge a kışta danê siyan rao u çorşmey kesi çerx benê. Wıja dı zept kerdena pêlandê la bol zehmeta. Siya miyan dı kes ne şeno asnawı bıkero u ne zi xo bıluno. Kesi zey delamiya dordorıkandê awı miyan dı doş kena. Hendê kilometreyê cêrê ê si u kemeran, heme herzaleyê herê. Kes wıja reso ser u bın beno. Hebna dıha cêrê cı zi royo. Yanê la resena ro u bena tewrdê roy. Wıni aseno peyniya ma amê u ecelê xo ma bı destandê xo ya kerd hadre. Verênanê ma vato: " O kı awı ra, adıri ra, sileh ra, mar u cınira nêterseno, o Ellay ra zi nêterseno" Riyê nê çiyan serdın u xofıno.

Wexto kı piyê mı wıni va, bengz-mengz mı dı nêmend u riyê mı bı zey çaputiya. Bi küpı-küpı, pıtı-pıtı u tepı-tepa qelb u zerida mı. Kesi vengê eştenda inan tebera aşnawıtê. Zıwanê mı zi kılit bı. Mı dıha nêşa vaja keko ma do se kerê u seni bıreyê?
Estorı tım vera cêr, vera miyandê laya şi. Piyê mı tım verê cı açarna vera kıştı. Bı no hesaba nezdi se metroy koşedê la dı, hemver dewda xelokendi dı la ma xover berdi.

Nezdi çend seymetroy mend bı kı, ma ê keran miyan resno, lete-lete kero u xover bero. Axıri, estorı fınê pencey lıngandê xo yê vernıyênan eşti vera koşe. Ellay ra şansê ma pê tepışt. Lıngê estorı amey cayê do bê siyın ro u erd tepışt. Wexto kı lınganê cı yê vernıyênan erd tepışt, estorı pey ra zor da lıngandê xo yê peynıyênan u xo kütê ravey kerd. Hendê çıtmeyê vera verni amê tepey a, lınganê cı yê peynıyênan zi erd tepışt. Estora ma dıha erd nêvırada. Zor u küti day xo u hetê koşiya amê. welhasıl bı rezileya ma la miyan ra veti koşe.

Çend dewıjê dewda Xelokendi estibi, heme ameybi temaşey ma kerdê. Labırê destbereya kesi niyameyê kı, birê u ma bıreynê. Kam dekewtê a awı miyan, reyayışê cı çınêbı. Do pêlan ver kewtê u tey bışiyayê. cayê do wınibı kı, tey ne asnawı biyê u ne zi kesi şayê xo cayêna tepêşo.

Wexto kı estorı vıjiyê erdê wışki ser, ma wırnan nefesê da u gırot. Bahdê nefes gırotenı u xo amyayenı ma wırna estorı ra amey war. Labırê estora ma hêlera kewtbi. Hılpı-hılpa cı bi. Hım ma u hım zi estorı ra zekı awı pırokerê, wıni awı ameyê war u ma ra rıjyayê. To vatê qey çıranıka şına. ma tam bibi hi u ma dı qandê Ellay qırtıkê, hendê makê cayo züwa nêmendbı. Hıpı-hıpa estorı nêbıryayê.

Dewıjan hıma ma gıroti u berdi key Xelodê Emoş axay. Wıja dı çınay ma vırna, çınayo wışk da ma ra u ma kerdi züwa. Bı no hesaba estora ma bı zor u belaya ma a la miyan ra veti u reynay. Na mesela sera piyê mı a inadeyda xo ra fek vırada. Estbı se aqılê cı amebı cı sere. Çımkı ecelê xo bı çımandê xo ya di. Merd amebı ma lıngan ver, labırê estorı o ma ra vıst duri. Reyayena ma zi a estorı destı bi. A bışiyayê, ma bı rehateya şiyê...


-------------------------------------

Foto: Pasa u hire lazuna
Beno nébeno welate de pasae bene, hıre laze xo bene. Rozé, pasa vengda lazuné xo dano,
cıré weşia xo keno ,vano:
- Bıkené, roze yena ez gıneno pıro mıreno, waxto ke ez erdune, na koé seré ma ro meşeré’. Emré heqi yeno pasa, pasa gıneno pıro mıreno. Lazé pasay ane vere sarayiy de hire hérigu
Nané ro. Lazé phıl ré beno derd, bıraune xo ra vano:
- Lawo, ala ez na koi serde şerine. Ala çık seré na koi de esto? Na piyé na ça niya va?
Bıra o phil kuno ra raye sono, koyi serde zaf ke sono senık ke sono, raste jü mordemeki yeno.
Mordemeki ra pers keno, vano:
- Şuane cena?
Mérık vano:
- Ya, cen. Hama şarté mı esté. Eke şartuné mı qewul kena, mı de bé.
Laze pasai vano:
- Şarte tu çıké? Ala mı ra vaze.
Mérık vano:
- Şarte mıno vere: cıte gawu fin ra to ver. Tajia mı ke koti kote ro, tu gereke uza bıramé. Şarté mıno dıyin, cariya mı to re non u most ana, nan/non buye/bure, gıl mesıkne. Most buye ame mesıkne.
Şarte mıno peye: meqarire! Kam ke qariya miane eyi/deyi ra çerme, qewul kena?
Lazé pasay vano:
- Qewul ken.
Laze pasayi kuno ra mériki ver, soné çé merik.
Merık soder urzeno ra, cıte qawu fıno ra laze pasay ver, vano:
- tajiya mı ke koti kote ro, to gereke uza bıramé.
Lazé pasayi urzeno ra, gawu fino ra xo ver, kuno ra tajiye dıme. Tajiye sona kemero de solt sero kuna ro. Kaze pasay besenékeno kemero solt bıramo. Sono şiya dare de nıseno ro, cinika mériki cıre nan u most ana. Laze pasay gıle nani cıra keno. Ame mosti sıkneno, nan u mosta weno xo keno mırd. Sonde qawu ceno yeno çé. Mérık cıra perskeno, vano:
- Tu qariya?
Laze pasaz vano:
- Çı meqarine… hen qarine ke bine letey!
Mérık çerme miyané ney ra vezeno. Laze pasay kıseno. Hérıga laze pasaya ke vere saraye de permelına ro, nafa ki bıraé werti vano:
- Ala ez şerine, na bırayé ma xeyle waxto şiyo. Towa cıra xevere névejiye. Hériga ( Hörıge) dey ki hawa permeliya ro.
Bıra wo werti urzeno ra sono, koyi serde sono doym. Zaf ke sono, senık ke sono, raste mérıki yeno, vano:
- Şuane/Şuwane cena ?
mordemek vano:
- Ya cen, hama şarté mı esté. Heke şartuné mı qewul kena, mıde bé.
Laze pasaz vano:
- Qewul ken.
Bıraye werti kuno ra mérıki piya soné çé mérik.
Mérık vano:
- Şaté mıno vıre: cıte qawu fin ra to ver. Tajiya mı ke koti kote ro, to gereke uza bıramé.
Şarte mıno dıyin: cariya mı tu re nan u most ana. Nan buye gıl mesıkne, most buye ame mesıkne.
Şarté mıno peye: meqariye! Kam ke qariya, miyane dey ra çerme vezeme.
Laze pasay qewul keno. Soder urzené ra. Mérık cıte qawu fino ra ver, tajiya xo ki verdano ra.
Laze pasay qawu ceno, kuno ra tajiye dıma sono. Tajiye sona gıle kémere solt ra kuna ro. Layé pasay besenékeno kemero solt bıramo. Cariya mordemek cıré nan u most ana. Laze pasay nan cıra keno, most ki ame sıkneno wemo xo keno mırd. Sonde qawu ceno yeno çé. Mérık vano:
- To qariya?
Laze pasay vano:
- Hen qarine ke, to ra se vajine!
Mordemek çerme miyane ney ra vezeno, ney ki kıseno. Hörıga/hérıga laye werti kı permelina ro.
Bırawo qız niyadano ke hörıga bıraye werti permeliye ro. Kuno ra raye koy serde sono doym. Yaf ke sono senık ke sono, raste mordeme yeno, mordemi ra vano:
- Şuane/ Şuwane cena?
Mordemek vano:
- Şarté mı esté. Heke şértané mı qewul kena, mı de bi.
Laze pasay vano:
- Şartané tu qewul ken. Mordemek şartané xo bıraye qıji ra kı vano, piya soné çé.
Soder mérık cıté qawu fino ra lazé pasay ver.tajiye verdano ra, laze pasaz qawu fıno ra xo ver. Kuno ra tajiye dıma. Tajiye sona gılé kémeré solt ra kuna ro. Lazek şiya dare de lınge erzeno lınge serr, kuno ra. Xeyle tepiya niyadano ke cariya mérıki nan u most ard. Nané u mosté xo weno, péskare cariya mordek beno, qawu kémer ro erzeno bın. Kılame u nire sıkneno. Sonde darino we, yeno çé. Mordemek vano:
- Tu qariya?
Lazek vano:
- Né, néqarine.
Mordemek ciniya xo ra dıjdiya vano:
- Sonde urze, tene no bıpoze. Ma ney caverdime şime.
Lazek péye ondali de gosdano. Cimike sewe lete urzena ra, nona tewa pozena, bena kena sandıqe.
Lazek ki sono kuno zere sandıqe. Sero kılıt kené. Verva soderi mordemek ve cinika xo ra kuné ra raé soné. Zaf ke soné, senık ke soné. Rasté dewe yené. Kutıki cené nine ra. Mérık vano:
- Ax, kaşka nıka o şuwané ma tıka bıyené, ma na kutıku ra bıxelesnené.
Aé de lazek veng fino ra xo vano:
- Ez o zere sandıqe de ne!
Mordemek lazekı sandıqe ra vezeno. Lazek kutıku her jü nano ro caé. Hiremena kuné ra rae soné.
Raste pırdé yené. Pırd sero kuné ra, mérık cınıya xo ra wano:
- Ma gere ke sonde ney berkime awe.
Lazek hayıg beno, hesneno. Mérık u ciniya xo ra piya kuné ra. Layek ki teyna kuno ra. Sonde lete sono mérıki erzeno kose, kuno vıra cinike. Verva soderi cınıke vana:
- Urze ma lazeki berjime awe!
Urzené ra, sare de cinike cena, lıngu de lazek ceno. Mérıki erzené awe. Soder cinike urzena ra ke, vıra de lazeko. Vana:
- Mérde mı kuyo?
Lazek vano:
- Ma tu sonde va ke:
- Urze berjime awe, ma ki guret est awe.
Lazek cinika mordemeki ceno. Héfe bırawuné xo ki ceno. Sono reseno mırodé xo.

Pasa u hire lazuna

Beno nébeno welate de pasae bene, hıre laze xo bene. Rozé, pasa vengda lazuné xo dano,
cıré weşia xo keno ,vano:
- Bıkené, roze yena ez gıneno pıro mıreno, waxto ke ez erdune, na koé seré ma ro meşeré’. Emré heqi yeno pa...sa, pasa gıneno pıro mıreno. Lazé pasay ane vere sarayiy de hire hérigu
Nané ro. Lazé phıl ré beno derd, bıraune xo ra vano:
- Lawo, ala ez na koi serde şerine. Ala çık seré na koi de esto? Na piyé na ça niya va?
Bıra o phil kuno ra raye sono, koyi serde zaf ke sono senık ke sono, raste jü mordemeki yeno.
Mordemeki ra pers keno, vano:
- Şuane cena?
Mérık vano:
- Ya, cen. Hama şarté mı esté. Eke şartuné mı qewul kena, mı de bé.
Laze pasai vano:
- Şarte tu çıké? Ala mı ra vaze.
Mérık vano:
- Şarte mıno vere: cıte gawu fin ra to ver. Tajia mı ke koti kote ro, tu gereke uza bıramé. Şarté mıno dıyin, cariya mı to re non u most ana, nan/non buye/bure, gıl mesıkne. Most buye ame mesıkne.
Şarte mıno peye: meqarire! Kam ke qariya miane eyi/deyi ra çerme, qewul kena?
Lazé pasay vano:
- Qewul ken.
Laze pasayi kuno ra mériki ver, soné çé merik.
Merık soder urzeno ra, cıte qawu fıno ra laze pasay ver, vano:
- tajiya mı ke koti kote ro, to gereke uza bıramé.
Lazé pasayi urzeno ra, gawu fino ra xo ver, kuno ra tajiye dıme. Tajiye sona kemero de solt sero kuna ro. Kaze pasay besenékeno kemero solt bıramo. Sono şiya dare de nıseno ro, cinika mériki cıre nan u most ana. Laze pasay gıle nani cıra keno. Ame mosti sıkneno, nan u mosta weno xo keno mırd. Sonde qawu ceno yeno çé. Mérık cıra perskeno, vano:
- Tu qariya?
Laze pasaz vano:
- Çı meqarine… hen qarine ke bine letey!
Mérık çerme miyané ney ra vezeno. Laze pasay kıseno. Hérıga laze pasaya ke vere saraye de permelına ro, nafa ki bıraé werti vano:
- Ala ez şerine, na bırayé ma xeyle waxto şiyo. Towa cıra xevere névejiye. Hériga ( Hörıge) dey ki hawa permeliya ro.
Bıra wo werti urzeno ra sono, koyi serde sono doym. Zaf ke sono, senık ke sono, raste mérıki yeno, vano:
- Şuane/Şuwane cena ?
mordemek vano:
- Ya cen, hama şarté mı esté. Heke şartuné mı qewul kena, mıde bé.
Laze pasaz vano:
- Qewul ken.
Bıraye werti kuno ra mérıki piya soné çé mérik.
Mérık vano:
- Şaté mıno vıre: cıte qawu fin ra to ver. Tajiya mı ke koti kote ro, to gereke uza bıramé.
Şarte mıno dıyin: cariya mı tu re nan u most ana. Nan buye gıl mesıkne, most buye ame mesıkne.
Şarté mıno peye: meqariye! Kam ke qariya, miyane dey ra çerme vezeme.
Laze pasay qewul keno. Soder urzené ra. Mérık cıte qawu fino ra ver, tajiya xo ki verdano ra.
Laze pasay qawu ceno, kuno ra tajiye dıma sono. Tajiye sona gıle kémere solt ra kuna ro. Layé pasay besenékeno kemero solt bıramo. Cariya mordemek cıré nan u most ana. Laze pasay nan cıra keno, most ki ame sıkneno wemo xo keno mırd. Sonde qawu ceno yeno çé. Mérık vano:
- To qariya?
Laze pasay vano:
- Hen qarine ke, to ra se vajine!
Mordemek çerme miyane ney ra vezeno, ney ki kıseno. Hörıga/hérıga laye werti kı permelina ro.
Bırawo qız niyadano ke hörıga bıraye werti permeliye ro. Kuno ra raye koy serde sono doym. Yaf ke sono senık ke sono, raste mordeme yeno, mordemi ra vano:
- Şuane/ Şuwane cena?
Mordemek vano:
- Şarté mı esté. Heke şértané mı qewul kena, mı de bi.
Laze pasay vano:
- Şartané tu qewul ken. Mordemek şartané xo bıraye qıji ra kı vano, piya soné çé.
Soder mérık cıté qawu fino ra lazé pasay ver.tajiye verdano ra, laze pasaz qawu fıno ra xo ver. Kuno ra tajiye dıma. Tajiye sona gılé kémeré solt ra kuna ro. Lazek şiya dare de lınge erzeno lınge serr, kuno ra. Xeyle tepiya niyadano ke cariya mérıki nan u most ard. Nané u mosté xo weno, péskare cariya mordek beno, qawu kémer ro erzeno bın. Kılame u nire sıkneno. Sonde darino we, yeno çé. Mordemek vano:
- Tu qariya?
Lazek vano:
- Né, néqarine.
Mordemek ciniya xo ra dıjdiya vano:
- Sonde urze, tene no bıpoze. Ma ney caverdime şime.
Lazek péye ondali de gosdano. Cimike sewe lete urzena ra, nona tewa pozena, bena kena sandıqe.
Lazek ki sono kuno zere sandıqe. Sero kılıt kené. Verva soderi mordemek ve cinika xo ra kuné ra raé soné. Zaf ke soné, senık ke soné. Rasté dewe yené. Kutıki cené nine ra. Mérık vano:
- Ax, kaşka nıka o şuwané ma tıka bıyené, ma na kutıku ra bıxelesnené.
Aé de lazek veng fino ra xo vano:
- Ez o zere sandıqe de ne!
Mordemek lazekı sandıqe ra vezeno. Lazek kutıku her jü nano ro caé. Hiremena kuné ra rae soné.
Raste pırdé yené. Pırd sero kuné ra, mérık cınıya xo ra wano:
- Ma gere ke sonde ney berkime awe.
Lazek hayıg beno, hesneno. Mérık u ciniya xo ra piya kuné ra. Layek ki teyna kuno ra. Sonde lete sono mérıki erzeno kose, kuno vıra cinike. Verva soderi cınıke vana:
- Urze ma lazeki berjime awe!
Urzené ra, sare de cinike cena, lıngu de lazek ceno. Mérıki erzené awe. Soder cinike urzena ra ke, vıra de lazeko. Vana:
- Mérde mı kuyo?
Lazek vano:
- Ma tu sonde va ke:
- Urze berjime awe, ma ki guret est awe.
Lazek cinika mordemeki ceno. Héfe bırawuné xo ki ceno. Sono reseno mırodé xo.


-------------------------------------

Foto: İstanbulda biraraya gelen bir grup Zaza aydınınca Zazaca'nın durumu tartışıldı.
Haber Merkezi / TİMETURK
Aralarında filolog, iletişimbilimci, yazar, gazeteci ve eğitimcilerin de bulunduğu bir grup Zaza aydını 10 Şubat günü İstanbul'da bir toplantı düzenledi.
Toplantıda ağırlıklı olarak Zazaca'nın bugünkü durumu ve geleceğe nasıl taşınabileceği konusu tartışıldı.
Zazaca'nın, Türkiye coğrafyasının en eski dillerinden biri olduğu, bugün Türkiye'de milyonlarca insan tarafından konuşulduğu, ancak son yüzyılda teknolojide ve özellikle iletişimde yaşanan devrimler sonucunda dünyadaki bir çok yerel dil gibi Zazaca'nın da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.
Zazaların ve Zazaca'nın, ilgili makamlar tarafından Türkiye'nin kültür mozaiği içinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmesi ve Zazacanın yaşatılması için, Türkiye Cumhuriyeti hükumetiyle diğer kurumlar tarafından desteklenmesinin gerekliliğini ifade eden Zaza aydınları, bu bağlamda TRT'de Zazaca yayına daha geniş yer verilmesinin kendileri için birincil derecede önem arzettiğini dile getirdiler.

İstanbulda biraraya gelen bir grup Zaza aydınınca Zazaca'nın durumu tartışıldı.

Haber Merkezi / TİMETURK

Aralarında filolog, iletişimbilimci, yazar, gazeteci ve eğitimcilerin de bulunduğu bir grup Zaza aydını 10 Şubat günü İstanbul'da bi...r toplantı düzenledi.

Toplantıda ağırlıklı olarak Zazaca'nın bugünkü durumu ve geleceğe nasıl taşınabileceği konusu tartışıldı.

Zazaca'nın, Türkiye coğrafyasının en eski dillerinden biri olduğu, bugün Türkiye'de milyonlarca insan tarafından konuşulduğu, ancak son yüzyılda teknolojide ve özellikle iletişimde yaşanan devrimler sonucunda dünyadaki bir çok yerel dil gibi Zazaca'nın da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Zazaların ve Zazaca'nın, ilgili makamlar tarafından Türkiye'nin kültür mozaiği içinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmesi ve Zazacanın yaşatılması için, Türkiye Cumhuriyeti hükumetiyle diğer kurumlar tarafından desteklenmesinin gerekliliğini ifade eden Zaza aydınları, bu bağlamda TRT'de Zazaca yayına daha geniş yer verilmesinin kendileri için birincil derecede önem arzettiğini dile getirdiler.

---------------------------------

Foto: ‘Zaza Dil Enstitüsü‘, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin‘e mektup göndererek, ‘Zazaca, Kürtçe‘den ayrı bir dildir. TRT Şeş, Kurmançi dilinde yayın yapıyor. Zazalar bunu anlamıyor. ‘TRT- 7‘ adıyla, ayrı bir kanal açılsın‘ talebinde bulundu.
TRT yöneticileri, AKŞAM‘a yaptıkları açıklamada, ‘Sadece Zazaca yayın yapan müstakil bir kanal henüz gündemimizde yok. ‘ dediler.

‘Zaza Dil Enstitüsü‘, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin‘e mektup göndererek, ‘Zazaca, Kürtçe‘den ayrı bir dildir. TRT Şeş, Kurmançi dilinde yayın yapıyor. Zazalar bunu anlamıyor. ‘TRT- 7‘ adıyla, ayrı bir kanal açılsın‘ talebinde bulundu.

TRT yöneticileri, AKŞAM‘a yaptıkları açıklamada, ‘Sadece Zazaca yayın yapan müstakil bir kanal henüz gündemimizde yok. ‘ dediler.

-----------------------------------

Foto: Deutsch(Almanca): mache, komme, gehe, sage
English(Ingilizce): make, come, go, say
Zazaki: kenu, yenu, şonu, vanu
Semnani: kenni, (y)anni, şenni, vanni
Kurmanci: dıkım, têm, dıçım, dıbêjım
Sorani: dekem, têm, deçem, debijem
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsch(Almanca): gebe, nehme, esse, trinke
Englisch(Ingilizce): give, take, eat, drink
Zazaki: danu, gênu, wenu, şımenu
Kurmanci: dıdım, dıgırım, dıxwım, vedıxwım
Sorani: dedem, degırem, dexwem, wedexwem
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsch(Almanca): sehe, lache, weine, durst, hunger
Englisch(Ingilizce): see, laugh, cry, thirst, hunger
Zazaki: vinenu, hunu, bermenu, veyşan, teyşan
Kurmanci: dıbinım, dıkenım, dıgrîm, bırçi, tini
Sorani: debinem, pê dekenem, degrîm, berçi, tinu
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsch(Almanca): in meinem haus, unser dorf
Englisch(Ingilizce): in my house, our village
Zazaki: keyê/çeyê mı de, dewê ma
Kurmanci: lı mala mın, gundê me
Sorani: le mali mın, gundê eme
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsch(Almanca): was machst du?
Englisch(Ingilizce): what do you make?
Zazaki: tı se kenay?
Kurmanci: tu çı dıki?
Sorani: to çı deki?
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsch(Almanca): Als ich nach Hause ging, kam, wehte der Wind
Kurmanci: Ez ku çûm mal, hatim, ba dıhat
Sorani: Min ke çûm mal, hatim, ba dehat
Zazaki: Ez ke şiyu çeye/keye, ameyu, va ameyne

Deutsch(Almanca): mache, komme, gehe, sage
English(Ingilizce): make, come, go, say

Zazaki: kenu, yenu, şonu, vanu
Semnani: kenni, (y)anni, şenni, vanni
...
Kurmanci: dıkım, têm, dıçım, dıbêjım
Sorani: dekem, têm, deçem, debijem

--------------------------------------------------------------------------------

Deutsch(Almanca): gebe, nehme, esse, trinke
Englisch(Ingilizce): give, take, eat, drink

Zazaki: danu, gênu, wenu, şımenu

Kurmanci: dıdım, dıgırım, dıxwım, vedıxwım
Sorani: dedem, degırem, dexwem, wedexwem

--------------------------------------------------------------------------------

Deutsch(Almanca): sehe, lache, weine, durst, hunger
Englisch(Ingilizce): see, laugh, cry, thirst, hunger

Zazaki: vinenu, hunu, bermenu, veyşan, teyşan

Kurmanci: dıbinım, dıkenım, dıgrîm, bırçi, tini
Sorani: debinem, pê dekenem, degrîm, berçi, tinu

--------------------------------------------------------------------------------

Deutsch(Almanca): in meinem haus, unser dorf
Englisch(Ingilizce): in my house, our village

Zazaki: keyê/çeyê mı de, dewê ma

Kurmanci: lı mala mın, gundê me
Sorani: le mali mın, gundê eme

--------------------------------------------------------------------------------

Deutsch(Almanca): was machst du?
Englisch(Ingilizce): what do you make?

Zazaki: tı se kenay?

Kurmanci: tu çı dıki?
Sorani: to çı deki?

--------------------------------------------------------------------------------

Deutsch(Almanca): Als ich nach Hause ging, kam, wehte der Wind
Kurmanci: Ez ku çûm mal, hatim, ba dıhat
Sorani: Min ke çûm mal, hatim, ba dehat

Zazaki: Ez ke şiyu çeye/keye, ameyu, va ameyne

----------------------------------

Foto

Foto

----------------------------------

Foto: TÜRKÇE ZAZACA KÜRTÇE FARSÇA
Kapı- Çeber- Deri- Dar
Kar- Vore- Berf- Barf
Kurt -Verg -Gur -Gorg
Kuzu -Vorek- Berx- Bara
Koç -Veşn- Beran- Goşn
Yalan- Zür- Derew- Dorouğ
Mavi -Kewe- Şin- Abi
Nişanlı -Waşti- Destgırti- Nâmzad
Yanma -Veşaene -Şewıtin- Suxtan
Oğul -Lacek- Kur- Pesar
Ot -Vaş- Gıya- Giyah
Satın almak- Herinaene- Kırin -Xaridan
Tuz- Sole -Xwê- Namak
Üç -Hirê- Sê -Sê

TÜRKÇE ZAZACA KÜRTÇE FARSÇA

Kapı- Çeber- Deri- Dar

Kar- Vore- Berf- Barf
...
Kurt -Verg -Gur -Gorg

Kuzu -Vorek- Berx- Bara

Koç -Veşn- Beran- Goşn

Yalan- Zür- Derew- Dorouğ

Mavi -Kewe- Şin- Abi

Nişanlı -Waşti- Destgırti- Nâmzad

Yanma -Veşaene -Şewıtin- Suxtan

Oğul -Lacek- Kur- Pesar

Ot -Vaş- Gıya- Giyah

Satın almak- Herinaene- Kırin -Xaridan

Tuz- Sole -Xwê- Namak

Üç -Hirê- Sê -Sê

--------------------------------------------------------------

Foto: Erbı çahar sıer şeş aşm
Aşme gulona şewe şemiya
Tıhamı virda ze non
Ruej yen aşm yen
Sıer yen tı nena
Tı haçada wuaşti
Dermon nımend mıd
Zeremı per heliya
Tı haçada waşti
Umır ho yen şın
Pe omiyayiş tu xu xapnena
Hin weej be waşti
Emş yo asteri est azmonıd
Ayabin tuwa tız vej hin
Tı ke wejena waşti
Erbı çahar sıer şeş aşm
Aşme gulona şewe şemıya
Tıhamı virda ze non

Erbı çahar sıer şeş aşm
Aşme gulona şewe şemiya
Tıhamı virda ze non

Ruej yen aşm yen
Sıer yen tı nena ...
Tı haçada wuaşti

Dermon nımend mıd
Zeremı per heliya
Tı haçada waşti

Umır ho yen şın
Pe omiyayiş tu xu xapnena
Hin weej be waşti

Emş yo asteri est azmonıd
Ayabin tuwa tız vej hin
Tı ke wejena waşti

Erbı çahar sıer şeş aşm
Aşme gulona şewe şemıya
Tıhamı virda ze non

----------------------------------------------
Ma yê vınênê rewş u haldê dınyay ra nê serandê bahdoyan dı zaf vırnayenê dınya dı ri danê u vijênê awı ser. Mabêndê dıwêlan dı sinoriyê nêmanênê milletê werdi -werdi ê ye serehewadanê u jew bı jew benê xoser u dewleti.

Heta eşirê erban ji kes nêmend bi dewleti. Gereyo kı heme erebi bı jew zıwana qısey kenê, hıma hıma ê hemını kultur u edetê cı jewiyê ji, fına ji dewletê gırd u werdi xo miyan dı ...awa kerdê. Alemdê Ereban miyan dı ewro nezdi vist dewleti esta.

Erebi, Farısi, Tırki, Yahudi, Azeri, Ermeni dewletê u nê serandê bahdoyênan dı parçeyê Iraqiyê Kırdasan dı Kırdasi ji biyê dewlet.O mabên dı teniya ma Zazay (Dımıli) mendê.

Kırdas,Tırk, Ereb, Ermeni, Farısi u hetan Asuri bı zıwandê xo ya wanenê u nuşnenê.

Labırê ê ma Zazayan çiyo kı çıman vero yo u bı desta biro tepıştenı çinıyo. Peserokê bı zıwan Zazaki u Tırki heta nıka vecyay ma qimeto gırd danê cı u deri waheri vecınê iniyê: Ayre, Piya, Raya Zazaistani, Raştiye, Ware, Zerq, Wext, Dısmala Surı u Berhem.

Veri tay Kırdasan rojname, pêserok u tay çiyandê xo dı ca dayê Zazayan. Labırê ewro o çi ji warzanayo. Barbangı, Hêvi, Nudemı u zey ninan desana weşananê (neşriyati) Kırdasan Zazaki ver sınori sinorê ronayo u resmen nêwazenê biro weşeynayenı. No çend seriyo ma yê se kenê se nêkeni nêşenê weşanandê inan dı ca bıdê Dımıli u tey bıweşeynê. Minak; Medya Güneşi; Welat; Dengê Azadi; Newroz; Jiyana Nu;Rojew; Nudem u her wına.

Tay dê cı ju ju fını gandê çım pıştenı, çım gırotenı u ma xapeynayenı hezar ra çi yê nuşnenê. (Tabi o ji kamcin kı yeno hesabdê cı, yan ji nuştoxo kı rayda inan dı ro u zey inan vano.) Veri laumeya Kırdasan bı ma estı bi, ma ser ra xo rê politika vıraştê, serehewadayenê ma xo rê kerdê mal u berdê refinayê çımandê dınyay ver. Minakê: Hereketê Koçgiri, ê Şex Seid, u ê Dersımi wıni kerd bı. Halbuki verniya nê serehewadayan, nê hereketan kışta tay aşirandê Kırdasan a amêbi gırotenı u bı quwetê inan a amey şıknayenı. Alayıyê Hamidiyan ji qandê eşir u serehawayenandê Zazayan vıraziyay. Ewro ji nêverdanê ma xo pê resnê, jew dıdı,dıdi hirê u her wına zaf u bı quwet bê. Verê dışmenandê ma Tırkan ê ray ma ver o gênê, benê bend u nêverdanê ma xo pê resnê, qalê zıwan ,kultur,edet,tore u folklordê xo bıkerê u vaji ma Zazayê. Qede dışmendê xo nêbenê zor danê ma u fekê tıfıngandê xo kenê hetê ma ya. Zekı heyfê dışmenandê xo ma ra bıgirê, wıni hereket kenê. Tabi veri laumeya cı bı ma estıbi, qandê coy ma xo rê kar ardê. Labırê ewro Dewleta cı vırazıyê, lazımey a cı bı ma nêmendı. Wıni nêbo tay Kırdasolox, zane u gırdê partiyandê cı nêvanê wa Zazaki nıro nuşten u wendenı, teniya rojene, zıwanê qısekerdenı bımano. Ma des Zazay ji roşê wexto kı jew do kırdas yeno vanê ma bı kırdasi qısey bıkerê. Wexto kı ma nêkerê do gefi bıwani ma dı u ma tehdit bıkerê. Jewbi qandê pere qezençkerdenı, tunıkani xo pırr kerdenı ma kar anê, şıni tay dezgeyandê €eriban dı ma temsil keni u bınamedê ma ser perey qezenc kenê.

Konferansi, semineri bı namedê ma ser danê.

Wexto kı kewnê teng vanç Kırdasê en heqiqi Zazayê, jewbi ma rê nengi çinenê ma kenê şarê do wahşi, nêzanaye, xayinu erzeni piyase. Wexto kı ma qalê dahwada xo, ê welati Zazayan ê zıwan u kulturdê xo kenê cırê tal yeno u ma rê vanê ê bêbextiye, dayen u gırotena inan bı mitiya esta. Qandê nê sedeman, qandê nê mesele u nê hali ma wazeni kı xo vejê piyase ka ma çıçiyê çıçi niyê.

Ney a tepeya ma do xo zelal kerê. Qe jew quwetê nêşeno u heqê cı çıniyo ma ver o bend bo. Şenê wa şırê qedê Dışmendê xo bê. Ma kesi dı dışmeney nêkeni, vanê jewna ji ma dı nêkero. Heta nê meselandê wınasinan dı paşti bıdo ma. Seni ma İnan rê wıher vıjıyayê u paşti dayi inan, ê ji bıdê ma.

Eger Dımıli vanê ma mıletnaya, fermo wa bıbê. Demo kı inan va ma mıletêna Tırkan inan rê va xayın, pêra abırnayey (bölücü). Ewro ma yê vanê ma mılêna, éynı çiyo kı Tırkan inan rê vato ê ji ma rê vanê.Dêmek ferqê inan u inan çıniyo.

Ma Zazayan qararê xo dayo ma nêwazene bındestê bındestan, koleyê koleyan bê.

Kormıskan mêhumatey zıwan zanu, qand êy ra kormışkan dı bes bı Zazaki fıkıryen u Zazaki nusên. Faktori zıwani qand meseley milli faktori ê jewınew.

Ma wazen mılleta xo u welatê xo bıreynê, persa ma teyna persa mılletê persa zıwan u kulturi u kamey niya, éyni wextı dı persa welatê Zazayana. Ma wazen Zazay serbest u xoseribê. Mılletê bini Zazaya idare nêkerê. Mılleta Zazay bıxo qederê xo tayin bıkêro u bıbo mılletên da hukumran. Bıen perspektifo corin ma wazen roni xodı bıqılyey. İmkonon xo bı xo vıraz. Eger fıkır ê zazayıbu u perey ê zazayıbu çew nêeşkenu paştey ma ér ronu. Hétta reyna weşey dı bêmanin!

----------------------------------


 
 

Bıerşaw/Bışavne / Bıruşne = Gönder
Ğecela / Ğecelin = Vakit geciriyorum,Eyleniyorum
Qayde/Qeyde =Yöntem,Yol-Yordam
Gen/Cen =Alıyorum.
Girewtiş/Guretiş=Almak ...
Hini/Edi/Endi=Artık(söyle artik!)
Heşnawen/Hesnayen=Duymak
Wina/Niya=Böyle
Gani/Goni=Kan
Kura/Kotyo?=Nerdedir?
Pişt/Poşt=Sırt
Naha/Niya=Böyle
Yon ki/Ya ki=Ya da
Lao/La=İplik
Şawitoğ/Rusnoğ=Gönderen
Kuar/Kor=Kör
Tiway/Teba/Thoa/Toay=Hiç
Herunda/Hurende=Yerine,yerinde
Qande/Seba/Serba/Serwa/Semed= için
Hol/Houl/Heul/Hewl/Rınd= iyi
Gani/Gune/Gere ki= Öyle olmali ki
Labele/Hıma=Ama,Çünki
Gırd/Gırs=Büyük
Wunciya/Unciya/Unca=Gene,Yine,Genede,Yinede
Ğebet/Gure=İş,Uğraşı
Geyren/Fetelin=Geziyorum,Dolaşı
Tı Senen/Tı Senena/Çutura?=Nasılsınız?
Kewt Key/Kut Çey=Eve girdi.
Sivte/Sıfte=Önce Evvela,Baslangıç
Kere/Kemere/Si=Taş
Gej/Gez/Bom=Deli
Gız/Gic/Doman=Çocuk
Sıba/Meşte=Yarın,Sabah
Wulle Billehim/Walla Billa/Ole Bille=Vallahi Billahi

kê çê
kês çês
kêf çêf
kêriye çêriye
kêm çêm
khêr çhêr
kêsık çêsık
kin çin
kip çip
kêran çêran(g)
gên- cêngêraene
 cêraene
gênc cênc
gêc cêz
gi ci
git cit

roc,roj,roz=gün
qız,qıc,qıj=küçük,ufak(çocuklar içinde söylenir)

...................................................................................


-
Mehmet Özcan amcayla sohbetim röportaj şekline dönüştü. Mehmet Özcan amcaya nereden Karakoçan’a gittiklerini, hangi aşiretten olduklarını ve kaç yaşında olduğunu, köyünün kaç hane olduğunu sordum. O da bana anlattı:

Mehmet Özcan : “Büyük dedem Pülümür’ün Hakis köyünden bir kaç insanla Karakoçan'nın Karsiniye köyüne gelmişler. Sayıca çoğaldık ve 400 hanelik Karsiniye köyü meydana geldi. Gelenler ...Zazaca konuşurlardı. Biz Kılausiyan aşiretindeniz ”

Ben de (Haydar Şahin): ‘Büyük dedelerinin Zazaca konuştuğunu nerden biliyorsun?’ diye sorunca şöyle dedi:

Mehmet Özcan : “Ben seksen yaşımdayım, dedeme yetiştim ve dedem Zazaca konuşuyordu. Çünkü Pulemür’den gelen akrabalarımızla o dili konuşuyordu. Babam bu dili anlıyordu fakat konuşmasını bilmiyordu. Halen Hakis’te olan akrabalarım Zazaca konuşurlar, fakat gördüğün gibi ben Zazaca konuşamıyorum, seninle mecburen Türkçe konuşuyorum. Biz Zazaca'yı unuttuk, şimdi sadece Kürtçe konuşuyoruz.”

_____________________________________________________________

Bir Zaza aşireti olan Şixhesenan aşiretinin bir sürü dalları var. Bu dallardan biri de Baliyandır.

Dersim’de olan Baliyan Aşireti Zazaca konuşmaktadır ama Koçgiri ve Malatya’yada Kürt aşireti içine düşen Baliyan aşireti Kürtlerce asimile edilmiştir. Bu bölgelere düşmüş Baliyan aşireti Zazaca konuşamamaktadır.

_____________________________________________________________

Malatya’nın Darende ilçesinde olan Balaban aşireti Kürtçe konuşan aşiretlerinin arasına düşmelerinden dolayı anadilleri Zazaca’yı konuşamamaktalar.

_____________________________________________________________

Erzincan’ın Kemah ilçesinde Kürtçe konuşanların yanına yerleşmiş Şixhesenli Ferhadan kolu ile Xormekan aşireti anadili Zazaca yerine Kürtçe konuşmaktalar. Bu aşiretlerin durumunda olan bir çok Zaza aşiretleri şimdi Kürtçe konuşmaktadırlar.

_____________________________________________________________

Karsan aşiretinden sayın İbrahim Karsanlı beyin 2002 de bana (H.S.) anlattıkları şöyledir. İbrahim Karsanlı Bey: Elbistan’nın Komankarsanlı, Karsanlı, Birmenkarsanlı, Avşin ve Yukarı Karsanlı köylerinin tümü. Karsan aşiretindendir. Elbistan’ın bu köylerinde yaşıyan Karsanlıların Pülemür’den geldiklerini söyledi. Yine İbrahim Karsanlı, bunun Nuri Dersimi’nin kitabında da yazıldığını bana anlatmıştı. İbrahim bey, bana daha önce Zazaca konuşan büyüklerimiz bu dört köye yerleştikten sonra Zazaca’yı zamanla terk ederek Kürtçeyi sonradan öğrendiklerini söyledi.

_____________________________________________________________

Erzıncan-Erzurum yolculuğumda Muş’un Malazgirt kazasından Faruk Y ile tanışmamız buna en iyi örnektir:. Faruk bana nereli olduğumu sordu. Ben de Erzıncan’lıyım, dedim. Faruk tekrar bana sordu; Kürtçe biliyor musun? Ben de hayır, Zazaca biliyorum. Faruk’da bana; ben de Zazayım dedi. Ben de Faruk’a, sorunuz Kürtçe ile ilgili oldu ama Zazacayı sorma gibi bir önceliğiniz olmadı dedim ve nasıl olur da Zazasınız diye ekledim. Faruk Yılan; bizim bölgede herkes Kürtçe konuşuyor ve biz de böyle bir alışkanlık var ve hemen Kürtçe biliyor musun diye soruyoruz.
Ben Faruk beye sordum, sizin Zaza olduğunuzu kim size söyledi? F.Y.: Dedem yaşadığında biz Hesenan aşiretinden olanlar Zazayız, derdi.Üstelik babam ve tanıdığım insanlarda biliyor. Hasanan aşiretinden olduğunuzu söylediniz ve Hesenan aşiretinden siz veya bu aşiretin içinden anadili Zazaca’yı bilenler var mı? Hayır, sanmıyorum. Çünkü biz Kürtçe’yi öğrendikten sonra; anadilimiz olan Zazaca’yı konuşmayı kesmişiz.
H.S. Peki bir gün Zazaca ve Kürtçe okullar açılırsa, çocuklarınız için hangi dili tercih edersiniz?
F.Y.: Biz Zazayız ve tabiki Zazaca’yı tercih ederiz.

_____________________________________________________________

Erzurum Hava Yolları meydanında İspir’li S. Karagül’le tanıştık ve konuşmalarımızda bana şöyle anlattı. S. Karagül, biz Dımliyiz ve kendilerinin Bismil’den Muş’a sürgün edildiklerini ve ordan bir bölümün İspir’e, yine oradan da bir kısmın Ağrı’ya göçetiklerini söyledi. Biz Dımliler yoğunlukta Muş’ta ve diğer bölge illerine dağıldık. Yine S. Karagül ve ağabeyi kendilerinin Dımıli olduklarını ve Dımlı’lerin Zazaların büyük bir kolu olduğunu söylediler. Muş ve civarında Zaza Dımlilerin kolundan Kürtçe konuşan epeyce insanların olduğunu gördük. Faruk Y. ve S. Karagül biribirlerini tanımıyorlar ve bu konuşmalarımız aynı gün ama ayrı yerlerde ve ayrı saatlerde gerçekleşti. Yine ikisinden bu cümleyi duydum; Kürtçe konuşan Zazalar Kürtlerden fazladır.


---------------------------------------------------


Ez simara yo meseleka zazon waj,yo khulfata(aile) zazon biv,khulfata yo babi yo kijeke ye zaf minzur ben,babi yera tim tim terevon te merdum niben,lajiz yers ben von ez gere aynat babixura ser biyon biv yo ciko gird,babi xwe biyar ver lenge xwe bid pesmonkerdij.........

Laje in dewij sin wonen ben yo vali........venden xizmikaron xwe dihevon xizmikaron xwera von seren filon dewra flon...kes biyaren,feket sima süari be astüron biyeren o merdumiz piyati hayon ita biyaren.....

Xizmikar sin ay dewij piya bi cend rewj reyara on,yen bikabil vali vali terevon ti vaten ti merdum niben ez cira ba merdum,ez biya vali nizona cika inson bin mayet mido,xal peri perison cend rwej reyara veso,teson,tera von lajo ti halenzi nibi "MERDUM CIRA TI BABI XWE HINA ARD ITA TI DÜNYAD CEZE YE BONC"


sibat

...............................


 
Alamanki - Englezki - Zazaki - Qurrki - Beluçki - Farski

Eins - One - Yew/Ju - Yek - Yek
Zwei - Two - Dı - Du - Do
Drei - Three - Hire - Se - Se...
Vier - Four - çar - çar - çähâr
Fünf - Fife - Phonc - Penc - Pänc
Sechs - Six - Ses - şeş - şeş
Sieben - Seven - Hawt - Heft - Häft
Acht - Eight - Heşt - heşt - häşt
Neun - Nine - New - Neh - Noh
Zehn - Ten - Des - Deh - Däh
Zwanzig - Twenty - vişt - bist - bîst
Dreisig - Thirty - Hiris - Si/Sih - Sî
Vierzig - Fourty - çewres - çel - çehel
Hundert - Hundred - Se/Sed - Sed - Säd
Tausend - Thousand - Hazar - Hezar - Häzâr
 

Bugün 23565 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=